Työryhmä tarkastamaan seurakuntien rajoja

24.4.2019 19.08

Yhteinen kirkkoneuvosto puolsi työryhmän perustamista yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa keskiviikkona 24.4.2019

 

Tammikuun kirkkovaltuuston kokouksessa valtuutettu Helvi Walli esitti kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen Porin seurakuntien rajojen tarkastamiseksi. Yksitoista valtuutettua allekirjoittivat esityksen.

Aloituksessa esitettiin, että asetettaisiin toimikunta tarkastelemaan aluekokonaisuuksia toiminnan ja seurakuntien identiteetin näkökulmasta.

Työryhmään esitettiin yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajaa, seurakuntaneuvostojen puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikköä sekä sihteeriksi yhteisen kirkkoneuvoston sihteeriä.

Esityslistaan lisättiin tavoitteeksi, että työryhmä raportoisi projektin etenemistä kuluvan vuoden loppuun mennessä. Lisäksi alustavaksi takarajaksi rajojen tarkastamiselle asetettiin 2020 vuoden loppu.

 

« Uutislistaukseen