Seurakuntayhtymälle oma tietosuojapolitiikka

27.2.2019 18.20

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan yhtymän tietosuojan yleiset periaatteet.

Seurakuntayhtymässä sitoudutaan kunnioittamaan ja toteuttamaan asianmukaista tietosuojaa, mm. henkilötietoja käsitellään ja käytetään asianmukaisesti ja vain sellaisessa tarkoituksessa, joka on perusteltua seurakunnan toiminnan kannalta. Käsittely rajoitetaan siihen, mikä on tarpeellista käyttötarkoituksen mukaan, kuten jäsensuhteen hoitamiseen tai seurakunnan toimintaan osallistumiseen. 

Jokainen työntekijä, vapaaehtoistyöntekijä ja luottamushenkilö on velvollinen ottamaan omassa toiminnassaan huomioon tietosuojaan liittyvät ohjeistukset ja asianmukaiset menettelytavat. Kaikkia heitä sitoo lakisääteinen tai erikseen kirjallisesti sovittu salassapitovelvollisuus. Henkilötietoja säilytetään vain sen ajan, kuin laissa on vaadittu tai käsittelyn tarkoitus edellyttää. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne poistetaan.

« Uutislistaukseen