Alijäämäinen budjetti kirkkovaltuuston käsittelyyn

24.10.2018 15.23

Porin yhteinen kirkkovaltuusto on saamassa seuraavaan kokoukseensa noin 754 000 euron verran miinuksella olevan budjetin.

Porin yhteisen kirkkoneuvoston tänään käsittelemä budjetti on laadittu tuloveroasteelle puolitoista prosenttia, jolla ensi vuoden verokertymäksi saataisiin valtionrahoitus mukaan lukien 16,2 miljoonaa euroa.

Toimintatuottoja korotetaan noin prosentilla, lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla. Sijoitustuottojen arvioidaan olevan 300 000 euroa.

Ensi vuoden budjetissa henkilöstömenot kasvavat 615 000 euroa edellisen vuoden arvioon verrattuna. Kasvun takana ovat palkankorotukset ja Pomarkun liittymisestä aiheutuvat kustannukset.

« Uutislistaukseen