Jumalanpalvelukset tällä hetkellä avoimia

Jumalanpalvelukset ovat avoimia. Kirkoissa noudatetaan turvavälejä ja ihmisten toivotaan noudattavan käsihygieniaa. 

Facebookissa ovat Keski-Porin, Teljän, Länsi-Porin, Meri-Porin ja Noormarkun jumalanpalvelukset ja Lavian (kirkkoporissa.fi/lavian-seurakunta) palvelukset nettiradiosta.

Lisäksi Teljän seurakunnan YouTube-kanava sisältää paljon tallenteita tapahtumista. Teljän Facebook-sivuilla on myös nettihartaus joka päivä.

Kirkkoporissa.fi-etusivulla on linkki, ”Hartauksia verkossa”, josta löytyvät suorina lähetyksinä Porin seurakuntien jumalanpalvelukset sekä tallenteita. Samasta linkistä löytyvät myös valtakunnallisen verkon jumalanpalvelukset.

Uutislistaukseen

Keski-Porin kirkkoherraehdokkaat esittäytyvät

12.10.2018 09.16

Ohessa Keski-Porin kirkkoherran virkaa hakeneet ehdokkaat esittäytyvät ja kertovat taustoistaan ja tavoitteistaan.

Vaalipaneeli järjestetään Keski-Porin kirkossa sunnuntaina 21. lokakuuta klo 11.30 alkaen, ja tällöin yleisöllä on mahdollisuus lisäkysymyksiin. Seurakuntalaiset voivat lähettää kysymyksiä kirkkoherran virkaa hakeneille.

Kysymykset lähetetään Keski-Porin seurakunnan sähköpostiin torstaihin 18. lokakuuta mennessä. Vaalikeskustelua juontaa vaalivalmistelija, Ulvilan kirkoherra Marianne Känä.

Seurakuntaneuvosto valitsee uuden viranhaltijan kokouksessaan tiistaina 30. lokakuuta.


 

1. Kuka olet (ikä, nykyinen tehtäväsi, koulutuksesi ja luottamustehtäväsi)?

2. Miksi haet Keski-Porin kirkkoherraksi?

3. Miten kehittäisit tehtäväkenttääsi, jos tulisit valituksi?

4. Pitäisikö seurakunnan luopua vajaakäytöllä olevista kiinteistöistä?

5. Onko henkilöstön määrä sopiva Keski-Porin seurakunnassa?

6. Voisiko paikallisseurakuntien määrää vähentää Porissa?

7. Mikä on kantasi sukupuolineutraaliin avioliittoon?

8. Mikä on johtamisfilosofiasi?


1. Olen Heimo Hietanen, 57-vuotias Meri-Porin seurakunnan kirkkoherra ja Porin rovastikunnan lääninrovasti sekä seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Koulutukseltani olen teologian maisteri ja humanististen tieteiden kandidaatti.

Olen lisäksi kirkon työyhteisökonsultti. Luottamustoimiani ovat Länsi-Suomen diakonialaitoksen hallintoneuvoston varapuheenjohtajuus, Reposaaren diakonaattiyhdistyksen puheenjohtajuus, Porin turvallisuuden ja varautumisen ohjausryhmän jäsenyys. Vuosina 2014-2017 toimin Kirkkopalvelut ry:n valtuuskunnan jäsenenä.

2. Keski-Porin seurakunta on vahva ja monipuolinen seurakuntakunta, joka on omalla paikallaan tämän hetken muutospaineiden keskellä. Olisi hieno haaste ja mahdollisuus päästä mukaan sellaisen seurakunnan kehittämiseen yhdessä luottamushenkilöiden, työyhteisön ja seurakuntalaisten kanssa.

3. Jokainen kirkkoherra tekee työtään oman kokemuksensa, oppimansa ja persoonansa kautta. Mikäli tulisin valituksi, pitäisi työ ottaa kiitollisesti vastaan ja alkaa perehtyä, suunnitella ja kehittää sekä omaa rooliaan että seurakunnan työtä yhdessä.

4. Kiinteistöt ovat seurakunnan työn puitteet. Ne ovat myös yksi toiminnallinen investointi. Pysyvästi tarpeettomista kiinteistöistä voidaan luopua.

5. Keski-Porin seurakunnan henkilöstömäärä on kirkon yleisten henkilöstömitoitusten mukainen ja sopusoinnussa Porin seurakuntayhtymän muiden seurakuntien kanssa. Sopivuutta voi kuitenkin arvioida vain seurakunnan työyhteisön sisältä ja työstä lähtien. Yleisellä tasolla henkilöstömäärä näyttää riittävältä. Kuitenkin suunnittelun ja työn muutosten kautta painopisteet ja henkilöstötarpeet voivat muuttua.

6. Olen ollut mukana Meri-Porin seurakunnan syntymisessä ja muissa seurakuntien muutosprosesseissa, viimeisimpänä Noormarkun ja Pomarkun seurakuntien yhdistymisessä. Seurakuntien rakenteen tulee palvella toimintaa. Kun toimintaympäristö ja toimintaedellytykset muuttuvat, pitää olla valmis tekemään ratkaisuja niiden perusteella. Ulkoa ohjautuen tai itsetarkoituksellisesti seurakuntia ei pidä yhdistää.

7. Suomen uusi avioliittolaki on sukupuolineutraali. Kirkolla on Suomessa vihkioikeus. Kirkollisen vihkimisen käytännöt linjaa kirkolliskokous. Kantani on, että seurakunnissa avioliittoon vihkimisessä noudatetaan kirkolliskokouksen, piispainkokouksen ja oman piispan ohjeita. Tällä hetkellä on mahdollista rukoilla kaikkien avioliiton solmineiden kanssa.

8. Yhteen ilmaukseen tiivistäen se on palveleva johtaminen. Seurakunta on osaavien työntekijöiden työyhteisö, jonka johtaminen on asiantuntijatyön johtamista. Se on yhteistyötä luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten ja työntekijöiden kanssa. Kirkkoherra mahdollistaa, innostaa ja osallistuu itse työhön. Hyvin hoidettu hallinto on työn tekemisen vankka selkänoja.


1. Olen Tuija Kruus, 55-vuotias teologian maisteri ja Keski-Porin seurakunnan kappalainen. Olen kirkolliskokouksen pappisedustaja, valitsijamies ja yleisvaliokunnan jäsen sekä Länsi-Suomen Osuuspankin edustajiston jäsen.

Erityisenä työalanani on seurakuntamme someviestinnän 17 päivittäjän tiimin toiminnan johtaminen. Työmme tavoittaa kuukausittain noin 11 000-35 000 ihmistä. Lisäksi työnkuvaani kuuluu verkostoyhteistyö.

Kokonaiskirkossa olen kirkolliskokouksen valitsijamies, ja tehtävämme on nyt valmistella kirkkohallituksen kansliapäällikön vaalia. Kirkolliskokouksen yleisvaliokunnassa käsittelemme juuri kirkon joidenkin vaalien mahdollista siirtymistä siirtoäänivaalikäytäntöön.

2. Tahdon tehdä töitä minulle rakkaassa Keski-Porin seurakunnassa uudesta tulokulmasta käsin ja olla johtamassa seurakuntaamme kohti tulevaisuutta. Elämässäni on tilaa uusille haasteille ja uudelle työlle.

3. Pidän tärkeänä, että työtä tehdään tavoitteista käsin ja keskustellaan yhdessä, miten niihin päästään. Strateginen suunnittelu on mielestäni pohja seurakunnan kokonaisvaltaiselle toiminnalle.

4. Seurakunta ei suoraan päätä itse kiinteistöistä vaan ne kuuluvat seurakuntayhtymälle ja kiinteistöpäällikön alaan. Seurakunta voi huolellisella kartoituksella selvittää, mikä on se tilojen määrä, mikä tarvitaan. Jos seurakunnalle ehdotetaan joistain tiloista luopumista, seurakunnalle varataan mahdollisuus lausunnonantoon.

5. Tilanne on nyt aika hyvä, silloin kun kaikki virat on täytettyinä. Seurakunta tarvitsee henkilöstösuunnitelman, jossa määritellään ydintoiminnot ja henkilöstön tarve.

6. Pitää kysyä, miksi niin pitäisi tehdä ja mitä sillä tavoiteltaisiin? Paikallisseurakuntien vähentäminen riippuu paitsi ulkopuolisista asioista, myös kirkon omista päätöksistä. Uusista liitoksista ei ole puhuttu. Toiminnallisesti Keski-Porin seurakunta on hyvän kokoinen.

7. Suomessa sukupuolineutraali eli tasa-arvoinen avioliittolaki on jo voimassa. Kirkossa keskustellaan siitä, onko kirkollinen vihkiminen mahdollista samaa sukupuolta oleville pareille. Kirkossa on paljon puhuttu syrjinnästä muun muassa naispappeuteen liittyen. En hyväksy syrjintää. Kannatan kaikkien parien kirkollista vihkimistä. Tällä hetkellä se ei ole mahdollista.

8. Meillä on työntekijöinä joukko oman alansa ammattilaisia ja asiantuntijoita. Johtamisessa pyrin avoimeen keskusteluun henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa, siten että kaikki tunnistavat yhteiset tavoitteet ja yhdessä kuljemme niitä kohti. Tehtävämme on palvella seurakuntalaisiamme.


1. Olen Jaakko Rainerma, 39-vuotias Noormarkun seurakunnan vt. kappalainen. Koulutukseltani olen sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyönohjaaja ja teologian maisteri.

2. Haluan olla kehittämässä ev.lut. kirkon elämää ja toimintaa Porin kaupungin alueella. Kirkkoherran paikalta tämä onnistuu mielestäni parhaiten. Keski-Porin seurakunnan hengellisenä johtajana ja koko seurakunnan paimenena etsisin seurakunnan jäsenelle yhä uusia toiminta- ja elämismahdollisuuksia oman seurakunnan yhteydessä. Tähän tehtävään rakentaisin työyhteisöä, joka innostuu, rohkaistuu ja oppii seurakuntatyöstä yhä uudelleen ja uudelleen kaikilla sen alueilla ja kääntyy yhdessä hyvän Jumalan puoleen.

3. Seurakunnan johtajana olisin aktiivinen ja innovatiivinen suhteessa työtovereihini. Aktivoisin heitä jatkuvasti kehittämään ja pohtimaan omaa johtajuuttaan omassa viitekehyksessään sekä huolehtisin heidän jaksamisestaan. Kirkkoherran työotteeni saisi työtovereista heidän talenttinsa esiin ja käyttöön. Tätä kautta myös seurakuntalaiset tulisivat aktivoiduiksi osallistujista tekijöiksi niin, että kaikille halukkaille löytyisi paikka palvella omassa seurakunnassa omalla talentilla. Kehittäisin yhteistyötä yrityksiin, organisaatioihin ja erilaisiin toimijoihin seurakunnan alueella.

4. Seurakunnan täytyy olla aktiivinen ja huolellinen kiinteistöistään. Seurakunta tarvitsee hyvät ja toimivat tilat toimiakseen ajassa seurakunnan perustehtävää toteuttaen. Monet seurakunnat Suomessa kamppailevat kiinteistötaakan alla. Kulut voivat olla mittavia. Sopivaa ja riittävää kiinteistömäärää kohti menemällä voidaan saada säästöjä aikaan, kuitenkin niin ettei seurakunnan elämä ja toiminta kärsi.

5. Seurakunta tarvitsee hyvin toimiakseen riittävän määrän työntekijöitä. Jäsenmäärää tarkastelemalla saadaan jokin kuva sopivasta työntekijämäärästä. Sopivan työntekijämäärän saavuttamiseksi täytyy olla aktiivinen niin, että työntekijöiden määrä on sopiva työtehtäviin verrattuna.

6. Jokaisella Porin seurakuntayhtymään kuuluvalla seurakunnalla on varmasti omat erityispiirteensä. Oma kirkko ja muut seurakunnan toimitilat ovat seurakunnalle sen identiteetin kannalta tärkeitä. Ne myös luovat tuttuuden tunnetta seurakuntalaiselle. Ehkä yhä suuremmissa kokonaisuuksissa ihminen helpommin hukkuu tai jää yksin. Toisaalta yhteistyön kasvattaminen seurakuntien välillä eri työmuotojen kesken on hyvä.

7. Tässä asiassa ev.lut. kirkolla tällä hetkellä oleva kanta ko. asiaan on minulle sopiva.

8. Kristillinen ihmiskäsitys antaa minulle pohjan johtajana toimimiseen. Ihminen on Jumalan luoma ja tarkoitettu elämään yhteydessä Luojansa ja lähimmäistensä kanssa. Ihminen ja hänen kohtaamisensa ovat minulle tärkeitä asioita. Olen vahva ja empaattinen kuuntelija. Johtajana teen ja luon tilaa ihmiselle olla Jumalan käytössä ja palveluksessa kokonaisena Jumalan luomuksena. Rohkaisen, autan, kannustan ja innostan työntekijöitä ja seurakuntalaisia löytämään oman paikkansa suuremman palveluksessa niin, että jokaisen omat lahjat ovat käytössä.


1. Olen Seppo Sattilainen, Teljän seurakunnan seurakuntapastori. Toimin pitkään kestäneen pastorin päätyöni lisäksi kaupungin tarkastuslautakunnan puheenjohtajana pitäen silmällä kaupungin 220 m€:n arvoista toimintaa ja taloutta. Olen myös Rauman kaupunginvaltuutettu. Olen väitellyt teologian tohtoriksi seurakunnan toiminnasta ja tähän liittyen luennoinut alaan liittyvistä asioista yli 20 vuotta.

2. Seurakunnat ovat nyt suurten muutosten edessä, tahtoivat tai eivät. Pitkän ja laajan kokemukseni vuoksi minulla on annettavaa tässä murroksessa, jossa on myös kehittämismahdollisuutensa. Nämä voidaan käyttää hyväksi, jos osataan ja halutaan. Siinä ajattelen olevani asiantunteva.

3. Osaan organisoida ja kehittää työtä ja toimintaa. Olen tehnyt sitä 35 vuotta seurakunnan puolella ja 25 vuotta kaupungin luottamushenkilönä. Lähitulevaisuudessa pitää mennä sinne, missä ihmiset ovat, eikä jäädä odottamaan, koska he tulevat Satakunnan katedraalin jykevästä ovesta sisään. Muutoin joudutaan katselemaan kiihtyvää jäsenkadon virtaa siitä ovesta ulos. Yritystä pitää olla tai muuten alkaa kuihtuminen.

4. Kiinteistöt pitää salkuttaa, eli arvioida käyttötarpeen ja kunnon mukaan välttämättömiin, tarpeellisiin ja luovuttaviin tiloihin. Vajaakäyttöisten ja huonokuntoisten tilojen kulut ovat aina tavalla tai toisella pois toiminnasta, joka on aina etusijalla.

5. Henkilöstö mitoitetaan toiminnan mukaan. Toimintasuunnitelmassa katsotaan tulevaisuuteen ja hahmotellaan ne linjat, joihin satsataan. Näin määritellään tarvittavan henkilöstön rakenne ja määrä. Kyse on siis pidemmälle tähtäävästä toiminnasta, ei tempoilevasta hetken mielijohteesta.

6. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää Porin seurakuntarakenteesta. Käytännössä jäsenmäärän kehitys määrää pidemmän ajan kuluessa seurakuntarakenteen.

7. Kirkolliskokous päättää tämän kaltaisista linjauksista. Yksittäiset seurakunnat toimivat niiden päätösten mukaan.

8. Johtajan tehtävänä on näyttää suunta ja saada joukot mukaan.


1. Olen Pasi Virta, 50-vuotias Keski-Porin kappalainen. Koulutukseltani olen teologian kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Luottamustehtäviäni ovat Satakunnan Monikulttuuriyhdistyksen varapuheenjohtajuus, SPR:n Satakunnan piirin hallituksen jäsenyys ja SPR:n Porin osaston hallituksen jäsenyys.

2. Haluan olla yhdessä Keski-Porin henkilökunnan kanssa rakentamassa työyhteisöä, jossa on hyvä tehdä työtä ja haluan osaltani olla turvaamassa sitä, että porilaisilla on tulevaisuudessa vahva tunne siitä, että kirkko keskellä Poria on heitä varten heidän iloissaan, surussaan, hädässään ja hengellisissä kysymyksissään.

3. Kehittäisin työnkuvaani siihen suuntaan, että voisin olla intensiivisesti läsnä keskellä henkilökuntaa ja porilaisia. Kehittäisin myös seurakunnan talouden suunnittelua ja seurantaa.

4. Seurakunta tarvitsee toimintaansa varten erilaisia kiinteistöjä. Kiinteistöjen tulee palvella toimintaa eikä toiminnan kiinteistöjä. Tulevaisuudessa seurakunnat tulevat miettimään vaihtoehtoisia tapoja kiinteistöjen omistamiselle turvatakseen toiminnan laadun. Vajaakäytöllä olevat kiinteistöt eivät voi olla osana tulevaisuuden strategiaa.

5. Henkilöstön määrä Keski-Porin seurakunnassa vastaa sen nykyistä toimintaa. Tulevaisuudessa henkilöstön määrä saattaa olla nykyistä pienempi. Siksi on tärkeää määritellä entistä tarkemmin se, mitkä ovat seurakunnan ydintehtäviä nyt ja tulevaisuudessa sekä yhdessä kehittää tapoja ja välineitä, joilla työtä seurakunnassa tehdään.

6. Paikallisseurakuntien määrää vähentämällä voitaisiin tehostaa seurakuntien toimintaa, joka rahoitetaan jäsenten verovaroin. Alueellisen toiminnan hyvään järjestämiseen ei välttämättä tarvita erillisiä seurakuntia, vaan alueellisuus voitaisiin toteuttaa toiminnassa myös yhden seurakunnan kautta.

7. Toivon, että kirkon tämänhetkinen virallinen linja säilyy tulevaisuudessa. Kirkolliskokouksen tehtävänä on päättää asiasta. Kirkkoherran virassa en nostaisi asiaa turhaan esille, sillä mielestäni kysymys hajottaa liikaa kirkkoa tällä hetkellä.

8. Johtamisfilosofiani keskiössä on dialoginen johtaminen, joka perustuu arvostavaan vuorovaikutukseen, kuuntelemiseen sekä osapuolten tasavertaiseen osallistumiseen toiminnan kehittämisessä.