Uutislistaukseen

Epäasiallinen käytös aisoihin

Porin yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt, että seurakuntayhtymä ottaa käyttöön toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten sekä Hyvään käytökseen sitoutuminen –mallin.
Taustalla on kirkon pääsopijaosapuolten suositus seurakunnille siitä, että ne ehkäisevät epäasiallista kohtelua ja häirintää valmistelemalla ja hyväksymällä hyvää käytöstä koskevan sopimuksen ja toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.

Seurakunnille on annettu valmisteluprosessia varten kaksi mallia: Hyvään käytökseen sitoutuminen ja Toimintaohjeet työpaikan ristiriitatilanteita varten.

Kirkon työmarkkinalaitoksen laatima ohjeistus ja mallit löytyvät Sakastin sivuilta yleiskirjeestä A 3/2018.

12.9.2018 17.54