Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymän välitulos arvioitua parempi

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kuluvan vuoden puolivälin tulos on 1 518 557 euroa, mikä on edelliseen vuoteen nähden yli 50 prosenttia parempi.

Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden puolivälissä yli kaksinkertainen talousarvion koko vuosikatteeseen verrattuna. Viime vuoden vastaavana aikana vuosikatteen toteutuma oli yli puoli miljoonaa euroa heikompi.

Hallinto-, talous- ja henkilöstöpäällikkö Eeva Uusimäen mukaan tammi-kesäkuun hyvän toteutuman taustalla vaikuttavat useat tekijät. Esimerkiksi, toimintatuloja kertyi keskimääräistä tasoa enemmän 123 000 euroa.

Henkilöstömenot alittivat tasaisen kertymän 266 000 eurolla ja muut kuin henkilöstömenot 460 000 eurolla. Edellisen vuoden vasteaavat luvut olivat 396 000 euroa ja 139 000 euroa.

Viime vuoden ensimmäiseen puolivuotiskauteen verrattuna toimintatulot ovat kasvaneet runsaat kaksi prosenttia, henkilöstömenot ovat vähentyneet 1,6 prosenttia ja toimintamenot vähentyneet 5,5 prosenttia, mikä tarkoittaa 414 000 euroa.

Kiinteistöverosta on puolestaan saatu palautuksia 335 000 euroa oikaisuhakemuksen seurauksena.

Elokuun loppuun mennessä verotulon kertymä on toteutunut 72,7-prosenttisesti eli 7,1 prosenttia yli tasaisen toteuman.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi puolivuotiskauden toteutuman tiedokseen keskiviikkoisessa kokouksessaan.

12.9.2018 17.47