Uutislistaukseen

Arto Huhtasta esitetään seurakuntayhtymän kiinteistöpäälliköksi

Porin yhteinen kirkkoneuvosto päätti keskiviikkoisessa kokouksessaan esittää 30. toukokuuta kokoontuvalle kirkkovaltuustolle, että uudeksi kiinteistöpäälliköksi valittaisiin rakennusinsinööri Arto Huhtanen Noormarkusta.

Uusi viranhaltija aloittaa työssään syksyllä sen jälkeen, kun nykyinen kiinteistöpäällikkö Kalevi Lindfors jää eläkkeelle.

Kirkkoneuvosto sai myös tiedokseen talousarvion toteutumisen yhtymän ensimmäisen kvartaalin osalta.  Tulos on tässä vaiheessa runsaat 1,062 miljoonaa euroa, mikä on edelliseen vuoteen verrattuna lähes 10 prosenttia parempi.

Hyvän tuloksen taustalla on toimintamenojen lähes 800 000 euroa pienempi käyttö ja verotulojen toteutuma noin 470 000 euroa keskimääräistä suurempana. Verotuloja on alkuvuoden aikana kertynyt heikkoa viime vuotta vähän paremmin, mutta verokertymät eivät ole palautuneet aikaisemmalle korkeammalle tasolle.

Ahlaisten ainaishautojen hoitamattomuudesta julkaistaan kuulutus lehti-ilmoituksella Satakunnan Kansassa.  Samalla omaisia informoidaan tilanteesta laputtamalla haudat.

Vuoden kuluttua ne haudat, joille ei haltijaa ole ilmoittautunut, vapautetaan uuteen käyttöön. Jos seurakunnalle jäävillä haudoilla on muistomerkkejä, on omaisilla puoli vuotta aikaa poistaa hautakivi. Tämän jälkeen kivet jäävät seurakunnalle.

Määräaikaiseen sairaalasielunhoidon työsuhteeseen päätettiin valita Anne-Marie Hannus. Hänen työsuhteensa kestää kuluvan vuoden loppuun asti.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös lakkauttaa lapsityönohjaajan viran Meri-Porin seurakunnasta.

9.5.2018 19.36