Uutislistaukseen

Uusi kiinteistöpäällikkö hakuun

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui keskiviikkona 28. helmikuuta 2018. 

 

Uusi kiinteistöpäällikkö hakuun
Kirkkoneuvosto päätti julistaa kiinteistöpäällikön viran haettavaksi 6.4.2018 mennessä. Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto ja perehtyneisyys rakennusteknisiin töihin. Kiinteistöpäällikkö vastaa seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluista, puisto- ja hautauspalveluista sekä metsätaloudesta. Viran nykyinen haltija jää eläkkeelle ensi syksynä. 

Alustava tilinpäätös niukasti miinuksella
Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi vuoden 2018 alustavan tilinpäätöksen, joka on -123 873 euroa. Tulos on selvästi parempi kuin budjetissa aikanaan arvioitu -808 859 euroa. Merkittävimmin toimintakulujen alittumiseen vaikuttivat selvästi alle arvion toteutuneet henkilöstömenot.

Aloite Pomarkun seurakunnan liittymisestä Noormarkkuun etenee
Kirkkoneuvosto päätti esittää Kirkkovaltuustolle että aloite Pomarkun seurakunnan lakkauttamisesta 31.12.2018 ja liittämisestä 1.1.2019 Noormarkun seurakuntaan ja Porin ev.lut. seurakuntayhtymään on toiminnallisesti tarkoituksenmukainen ja kirkkoneuvosto puoltaa aloitteen toteuttamista. Samalla päätettiin lähettää liitoksesta aloitteet ja lausunto Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille.

28.2.2018 17.55