Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymälle tiukka budjetti

Mahdollisiin seurakuntaliitoksiin on varauduttu maksamalla loputkin pankkilainat pois vuoden aikana.
Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvion tulos ensi vuodelle on kuluvan vuoden budjetin tapaan negatiivinen. Arvio ensi vuoden tuloksesta on pakkasella 0,6 miljoonaa euroa.

Ensi vuoden verotuloarvio on 14,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 150 000 vähemmän kuin kuluvan vuoden budjetoitu tuotto.

Yhteisen kirkkoneuvoston keskiviikkoiltana 15. marraskuuta käsittelemä budjetti menee vielä kirkkovaltuuston käsittelyyn 29. päivänä kuluvaa kuuta.

Tuleva budjettivuosi on merkittävänä myös investointien reilun lisääntymisen takia. Suurin yksittäinen investointi vajaan kolmen miljoonan paketissa on noin pari miljoonaa maksava Väinölän kirkon peruskorjaus.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana vuotuinen investointitaso on ollut keskimäärin 1,36 miljoonaa. Yhtymän investoinnit ovat ensi vuonna isoimmat 15 vuoteen.

 

Toteutuma vielä plussalla

 

Kirkkoneuvosto merkitsi myös tiedoksi tammi-syyskuun taloudellisen toteutuman. Tilikauden tulos on yhdeksän kuukauden jälkeen yli 902 000 euroa positiivinen ja tulos on talousarvion negatiiviseen tulokseen verrattuna yli 1,7 miljoonaa euroa parempi.

Myös vuosikatteen toteutuma on talousarvioon nähden 1,2 miljoonaa euroa parempi.

Vuoden loppukuukausina, erityisesti marraskuussa, tulos silti heikkenee noin 1-1,5 miljoonaa euroa, koska marraskuussa verotuloja tulee vähän tai negatiivisesti ja tilinpäätöksessä menot jaksotetaan säännösten mukaan.

Yhtymä on toisaalta kuluvan vuoden aikana maksettu velattomaksi ja taloustilanne on hyvä, vaikka verotulot ovat laskeneet miljoonalla vuodentakaisesta.

 

Sijoitustuotot kasvussa

 

Porin seurakuntayhtymän varainhoidon tuotot lisääntyivät alkuvuoden aikana selvästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden. Kasvua tuotoissa oli lähes 100 000 euroa ja 68 prosenttia.

Kuluvan vuoden alkupuoliskon tuotot jakaantuivat siten, että osakesijoituksista kertyi vajaat 193 000 ja korkosijoituksista 51 000 euroa.

 

Kustannusjako uusiksi

 

Kirkkovaltuustolle esitetään, että se hyväksyy Porin ev.lut. seurakuntayhtymän osalta Satakunnan seurakuntien sopimuksen sairaalasielunhoidon kustannusten yhteistoiminnallisesta jakamisesta.

Samalla todetaan, että mikäli Satakunnan seurakuntien kesken syntyy sopimus sairaalasielunhoidon kustannustenjaosta, kaikki vanhat sairaalasielunhoitoa koskevat sopimukset seurakuntien kesken lakkaavat.

Harjavallan seurakunnasta lakkaisi yksi sairaalapastorin virka, mutta viranhaltija saisi uuden viran Satakunnan keskussairaalasta.

15.11.2017 18.16