Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymän viime vuoden tulos voitollinen

1.3.2017 19.07

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan tilinpäätöstä, joka on plussalla runsaat 779 000 euroa.

Ero viime vuoden budjettiin on selkeä, koska talousarviossa oli alun perin päädytty vajaan 860 000 euron verran tappiolliseen tulokseen. Myönteisen muutoksen takana on toimintakatteen yli miljoonan euron suuruinen alitus.

Varsinkin henkilöstömenojen toteutuma oli selvästi alle arvion ja vaikutti merkittävimmin positiiviseen tulokseen. Toimintatuotot ylittivät arvion 8,5 prosentilla ja verotulot puolestaan ylittyivät budjetoidun 1,3 prosentilla.

Sijoitustuottojen netto ylitti arvion lähes puolitoistakertaisesti pääasiassa arvonalennusten palautuksien vuoksi.

Veroja yli budjetoidun

Viime vuoden verotulokertymä valtionrahoitus mukaan lukien väheni 0,8 prosenttia ja 139 000 euroa toissavuoteen nähden. Verokertymä oli kaikkiaan runsaat 16,3 miljoonaa euroa.

Sen sijaan viime vuoden budjettiin nähden kertymä ylittyi 1,3 prosentilla ja runsaalla 200 000 eurolla.

Kirkkoneuvosto myös hyväksyi viime vuoden talousarvion investointiosassa tapahtuneen runsaan 25400 euron ylityksen, joka koski Lavian seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän remonttia.

Sekä tilinpäätös että verotulokertymä päätyvät tuonnempana myös kirkkovaltuuston käsittelyyn.

Kirkkoneuvosto myös hyväksyi suunnitelman 50 000 euron varaamisesta Junnilan leirikeskuksen varastorakennuksen rakentamiseen nykyisen jo huonokuntoisen tilalle.

Pomarkun kanssa neuvotteluihin

Kirkkoneuvosto myös päätti vastata myöntävästi Pomarkun seurakunnan liitosneuvottelupyyntöön ja lähettää päätöksen myös tiedoksi Pomarkun seurakunnalle. Vielä päätös menee tiedoksi Noormarkun ja Lavian seurakunnille.

Porin edustajiksi neuvotteluihin kirkkoneuvosto nimesi kirkkovaltuuston puheenjohtajan Harri Saineen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan Heimo Hietasen sekä hallintopäällikkö Jari Suvilan.

Sairaalapastori Eeva-Riitta Koivisto nimitettiin edelleen perheneuvojan virkaan kuluvalle vuodelle ajalle 1.6.-31.12. Tänä aikana häntä sijaistavat sairaalasielunhoidossa Maria Ollila ja Anne Sippola, kummatkin 50 prosentin osuudella.

Vainela viestinnän neuvottelukunnan johtoon

Viestinnän neuvottelukuntaan nyt alkaneelle kaksivuotiskaudelle valittiin Marja-Kristiina Vainela, Heimo Hietanen, Arto Aro, Maarit Kautto, Aki-Petri Heino, Anna-Mari Vuollet ja Laura Aimola. Kirkkoneuvoston edustajaksi elimeen valittiin Kristiina Huhtanen. Puheenjohtajaksi nimettiin Vainela, joka on Satakunnan Kansan toimittaja. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.

Keski-Porin ja Teljän seurakuntatoimistojen yhteisen seurakuntasihteerin virkaan valittiin Tapani Mäkelä.

Kirkkovaltuustolle esitetään, että se katsoisi Matti Ihalaisen ja Mika Nokelaisen luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa päättyneen paikkakunnalta muuttojen vuoksi. Ihalaisen tilalle loppuvaalikaudeksi esitetään varavaltuutettu Erkki Nevanrantaa.