Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi viime vuoden tilinpäätöksen

Porin yhteinen kirkkovaltuusto on tänään keskiviikkona hyväksynyt yksimielisesti Porin ev.lut. seurakuntayhtymän viime vuoden tilinpäätöksen.

Viime tilikauden tulos oli 2,6 miljoonaa euroa. Tulos muodostui ennen kaikkea verotuloista, joita kertyi runsaat 16,3 miljoonaa euroa. Budjetoitu ylittyi 2,3 miljoonalla eurolla eli 16,3 prosentilla.

Verotuloja lisäsi merkittävästi tapahtunut hyvinvointialueuudistus, jossa seurakuntaryhmän ryhmäosuus kasvoi neljä prosenttia. Jäsenkato jatkui edelleen, mutta kohdistui ikäryhmiin ja tuloluokkiin, joiden merkitys kirkollisverotuottoon ei ollut niin merkittävä.

Eläketulot kasvoivat paljon, koska indeksi on sidottu inflaatioon. Tulotaso yleisestikin kasvoi.

Sijoitustuottojen netto ylitti arvion 395 000 eurolla, mikä paransi tulosta lisää. Sijoitusten arvonpalautuksia kirjattiin nettona 212 000 euroa, koska viime vuonna maailmanlaajuinen tilanne ei oleellisesti parantunut, mutta sijoitusten tilanne osittain kohentui.

5.6.2024 22.13