Uutislistaukseen

Kiinteistöpalveluihin suunnitteilla organisaatiouudistus

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kiinteistöpalveluilla on edessään organisaatiouudistus, jos Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin hiippakuntasihteerin Mika Piittalan viimeisimmässä Porin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa julkistama raportti menee läpi päättävissä elimissä.

Toimeksiantona tehdyssä selvityksessä on käyty läpi kiinteistöpalveluiden johtamista, käyttötaloutta ja investointisuunnitelmien toteutumista.

Omassa selvityksessään Piittala uusisi kiinteistöpalveluiden toiminnallista kokonaisuutta niin, että hautauspalvelut sekä suntiot ja vahtimestarit eriytettäisiin omiksi kokonaisuuksikseen. Hautauspalveluista vastaisi jatkossa ylipuutarhuri Sari Salow ja jälkimmäisestä tilapalveluvastaava Liisa Pusa. Salowin esihenkilönä olisi yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Hietanen ja Pusan HTH-päällikkö Eeva Uusimäki.

Kiinteistöpäällikkö Arto Huhtasen vastuulle jäisivät isännöitsijä ja erityisammattimiehet. Tarkoituksena on, että Huhtanen pystyisi entistä tehokkaammin keskittymään olennaiseen ja muun muassa viemään eteenpäin vuotuisia investointihankkeita alun perin asetetussa aikataulussa.

Kaikista tukipalveluista myös viestintä mukaan luettuna koottaisiin erityinen tukipalvelutiimi vuosia 2024-2026 käsittävälle tuetulle aikajaksolle. Tiimin tarkoituksena olisi muun muassa huolehtia siitä, että kiinteistöpalveluille uskotut investoinnit voitaisiin viedä loppuun suunnitellun mukaisesti.

Mainittuna aikana uuden kokonaisuuden toimivuutta seurattaisiin ja sen jälkeen olisi vielä mahdollista tehdä muutoksia, jos tarvis.

Yksi syy tukipalveluiden tiimin muodostamiseen on pyrkimys voida hyödyntää kunkin tukipalvelumuodon osaamista laajemminkin.

Raportissa varaudutaan myös Rova2030:n tuloon, jossa on kyse rovastikunnan kokoisista seurakunnallisista toimintayksiköistä. Porilla olisi tässä kokonaisuudessa keskeinen rooli.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi kokouksessaan Piittalan raportin ja toimenpide-ehdotukset tiedoksi ja päätti, että toimenpide-ehdotusten käynnistämisen vaatimat päätösesitykset valmistellaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen 22. toukokuuta sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon 5. kesäkuuta.

3.5.2024 15.03