Uutislistaukseen

Viime vuoden sijoitustuotot yli budjetoidun

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän viime vuoden sijoitustuotot ylittivät talousarvion ja toteutuneet sijoitusten arvonpalautukset nostivat vuoden tuottotasoa.

Sijoitusten nettotuotot ennen arvonalennuksia olivat yhteensä runsaat 482 000 euroa. Tuotot ylittivät asetetun tuottoarvion ja kasvoivat toissavuoden huonoon toteutumaan verrattuna yli miljoona euroa.

Osakesijoituksista kertyi runsaat 286 000, korkosijoituksista 110 000 ja vaihtoehtoisista sijoituksista runsaat 86 000 euroa. Kaikki tuotot olivat yhteensä runsaat 482 000 euroa.

Kiinteistöjen ja osakehuoneistojen nettotuotot olivat 260 000 euroa. Kiinteistötuotot lisääntyivät edellisen vuoteen verrattuna kymmenen prosenttia.

Kaiken kaikkiaan sijoittamisen näkökulmasta viime vuosi oli lievästi heikko.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi keskiviikkoisessa kokouksessaan.

27.3.2024 19.02