Uutislistaukseen

Tuoreen työhyvinvointikyselyn tulokset keskitasoa

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tuoreen työhyvinvointikyselyn vastaukset ovat keskitasolla, mutta parannettavaa on, kuten aiempinakin vuosina. Korjaaviin toimenpiteisiin on syytä tästä vuodesta lähtien kiinnittää erityistä huomiota.

Yksiköiden tulosten välillä on eroja, mutta työhyvinvointi on koko henkilöstöä koskeva asia, joten jokaisen pitää olla aktiivisesti mukana työskentelyssä paremman työhyvinvoinnin puolesta.

Kyselyn tuloksia verrattiin viime vuonna tehdyn kyselyn tuloksiin, joka toteutettiin samalla Kevan tarjoamalla työkalulla. Koko organisaation tasolla vastausten keskiarvo oli joko pysynyt samalla tasolla tai hieman laskenut verrattuna vuonna 2022 tehtyyn kyselyyn.

Joka vuosi on kysytty, että suosittelisiko vastaaja työpaikkaansa tuttavalleen. Kysymystä voidaan käyttää hyvänä mittarina yleiselle työtyytyväisyydelle. Nyt työpaikkaansa suosittelisi tuttavalleen 61 prosenttia vastaajista, kun viime vuonna työpaikkaansa suositteli tuttavalleen 64 prosenttia vastaajista.

Kokonaisuudessaan kyselyyn vastasi yhteensä 156 työntekijää ja vastausprosentti oli noin 75. Viime vuonna kyselyyn vastasi 67 prosenttia työntekijöistä.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tulokset tiedoksi kokouksessaan tänään keskiviikkona.

 

29.11.2023 19.43