Uutislistaukseen

Anna Kasvinen nuorisosihteerin sijaiseksi ensi vuoden ajaksi

Yhteinen kirkkoneuvosto ilmoittaa Meri-Porin seurakunnalle valmiudestaan ottaa seurakuntapastori Anna Kasvinen virkaa perustamatta määräaikaisesti nuorisosihteerin virkasuhteeseen koko ensi vuodeksi nuorisosihteerin viran palvelussuhde-ehdoin.

Samalla kirkkoneuvosto valtuuttaa diakoniasihteeri Ulla Kallion ottamaan Anna Kasvinen määräaikaiseen nuorisosihteerin virkasuhteeseen ensi vuodeksi.

Kasvisen työkenttä on yhteisen seurakuntatyön seurakuntapalvelujen kasvatuksen tehtäväalueella.

 

 

29.11.2023 19.30