Uutislistaukseen

Hautainhoitorahaston tuotot jäivät alkuvuonna alle odotusten

Hautainhoitorahaston nettosijoitustuotot olivat tammi-kesäkuussa vajaat 14 000 euroa. Kokonaistuotto alitti asetetun tavoitteen selvästi.

Hautainhoitorahaston korkosijoitusten tuotto hankintahintaan verrattuna oli 0,7 prosenttia ja sekä korko- että osakesijoitusten tuotto oli alle tuottotavoitteen.

Tuottotasoa alensi se, että hautainhoitorahaston yhdistelmärahastosijoituksesta myyntitappiot olivat alkuvuoden aikana vajaat 11 000 euroa. Myyntivoitot samasta sijoituksesta olivat yli 16 000 euroa.

Hautainhoitorahaston sijoituspääoma oli vuoden puolivälissä hankintahinnaltaan 1,3 miljoonaa euroa ja markkina-arvoltaan 1,4 miljoonaa euroa.

Porin yhteinen kirkkovaltuusto merkitsi tilanteen tiedoksi keskiviikkoisessa kokouksessaan.

15.11.2023 20.39