Uutislistaukseen

Vuoden puolivälin tulos selvästi budjetoitua parempi

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kuluvan vuoden puolivälissä tulos on vajaat 1,8 miljoonaa euroa, mikä on edelliseen vuoteen verrattuna 17 prosenttia parempi. Tämän vuoden talousarvion nollatulokseen verrattuna tulos on yli 1,7 miljoonaa euroa parempi.

Viime vuoden ensimmäiseen puolivuotiskauteen verrattuna toimintatulot ovat kasvaneet neljä prosenttia ja toimintamenot lähes 0,6 miljoonaa euroa, joten toimintakate on kasvanut (heikentynyt) viime vuoteen verrattuna yli puoli miljoonaa euroa. Tänä vuonna toimintamenot ovat kasvaneet toimintatuloja enemmän.

Kuuden kuukauden jälkeen verotuloja on kertynyt 6,9 prosenttia viime vuotta enemmän.

Kuuden kuukauden aikana talous on pysynyt edellisten vuosien tapaan hyvänä ja välitulos on arviota selvästi parempi. Investoinnit on maksettu alkuvuoden aikana tulorahoituksella. Vuoden 2023 alkuvuoden tulosta parantaa merkittävimmin alkuvuoden hyvä verotulokertymä.

HTH-päällikkö Eeva Uusimäki ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa halua ennakoida koko vuoden tulosta, koska ratkaisevassa asemassa olevat rahoitustuotot selviävät vasta aivan vuoden lopussa.

Porin yhteinen kirkkovaltuusto sai puolivuotistuloksen tiedoksi tänäisessä kokouksessaan.

15.11.2023 20.29