Uutislistaukseen

Varsinais-Suomen ELY-keskus: Ei lupaa mustavaristen pesien poistoon Käppärästä

Varsinais-Suomen Ely-keskus ei myönnä Porin ev.lut. seurakuntayhtymälle lupaa mustavaristen pesien poistamiseen Käppärän hautausmaalta.

Perusteena on muuan muassa se, ettei EU:n lintudirektiivi ei tunnista linnuista aiheutuvaa meluhaittaa tai mielipahaa perusteeksi poiketa luonnonsuojelulain 39 §:n kielloista. Ely-keskus ei myöskään näe viitteitä siitä, että mustavaristen kolonia olisi merkittävästi lisääntynyt, joten hakemuksessa esitetyn kansanterveydellisen haitan tai turvallisuusriskin lisääntymiselle tai toteutettujen toimenpiteiden tehottomuudelle niiden torjumiseksi ei ole myöskään tästä syystä perusteita.

Myöskään Ely-keskuksen näkemyksen mukaan siivouksesta aiheutuva mahdollinen työmäärän lisäys tai hankaluus ei ole peruste suojelusta poikkeamiselle. Ely-keskus suosittaa hautausmaalla vierailevien tiedottamista tai ohjaamista paikan päällä.

Päätöksen tietoon saattamisen jälkeen hautauspalvelut pyysi Porin kaupungin viheralueiden kunnossapidon työjohdolta lupaa mustavaristen pesintäalueen muiden puiden kaatamiseksi. Hautausmaalla syyskuun lopulla pidetyn katselmuksen perusteella männikköalueelle ei myönnetä puunkaatolupia maisemallisista syistä.

Johtoryhmä merkitsi asian tiedoksi.

Porin yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet Katri Hirvola, Anne Kause ja Markku Tanttinen jättivät aloitteen yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa kesäkuussa mustavaristen häätämiseksi Käppärän hautausmaalta. Aloitteen tavoitteena oli hävittää mustavaristen pesät Käppärän hautausmaalta, koska mustavaristen keväinen meteli ja eritysesti uloste häiritsee alueen käyttäjiä, ja tahrii hautamuistomerkit pesäpuiden alla.

Kyseessä on luonnonsuojelulain 38§:n nojalla rauhoitettu ja Euroopan unionin lintudirektiivin artiklassa 1 tarkoitettu lintulaji. Luonnonsuojelulain 39§:n mukaan rauhoitettuihin lintuihin kuuluvien lajien muun muassa pesien vahingoittaminen on kielletty.

Ely-keskus voi kuitenkin myöntää poikkeuksen esimerkiksi kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi. Hautauspalvelut haki Ely-keskukselta lupaa noin 20 mustavariksen pesän poistamiseksi Käppärän hautausmaalta. Poisto tehtäisiin syksyisin pesimäkauden ulkopuolella vuosina 2023–2026.

Perusteena poistolle on kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaaminen.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi Ely-keskuksen vastauksen valtuustoaloitteeseen tiedoksi viime kokouksessaan.

 

 

6.11.2023 15.11