Uutislistaukseen

Perussäännöstä pyydetään lausunnot seurakunnilta

Porin yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan keskiviikkona pyytää seurakuntaneuvostoilta lausunnot Porin ev.lut. seurakuntayhtymän perussäännön muuttamisesta.

Perussäännössä määrätään seurakuntayhtymän toimivaltaan siirrettävät tehtävät ja annetaan tarpeelliset määräykset toimivallan jakautumisesta seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien kesken.

Perussääntöön on myös päivitetty viittaukset kirkkolain ja kirkkojärjestyksen pykäliin ajantasaisiksi. Lisäksi tekstimuotoa on päivitetty kirkkohallituksen antaman perussääntömallin mukaiseksi.

Seurakuntayhtymien tulee päivittää perussääntönsä uusien säädösten mukaiseksi liittyen heinäkuun alussa voimaan tulleeseen uuteen kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen.

27.9.2023 18.59