Uutislistaukseen

Vuoden puolivälin tulos ennakoitua parempi

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tammi-kesäkuun tulos on 1,77 miljoonaa euroa, joka on edelliseen vuoteen verrattuna 17 prosenttia parempi. Kuluvan vuoden talousarvion nollatulokseen verrattuna tulos on yli 1,7 miljoonaa euroa parempi.

 

Alkuvuoden tulosta parantaa merkittävimmin alkuvuoden hyvä verotulokertymä. Poikkeavaa aikaisemmista vuosista on se, että toiminnan nettomenojen kertymä on yhtymätasolla yli 50 prosenttia ja että useamman toimintayksikön toteutuma on vuoden puolivälissä yli keskimääräisen tason.

 

Vuodentakaiseen puolivuotiskauteen verrattuna toimintatulot ovat kasvaneet neljä prosenttia ja toimintamenot lähes 600 000 euroa, joten toimintakate on kasvanut (heikentynyt) viime vuoteen verrattuna yli puoli miljoonaa euroa.

 

Tänä vuonna toimintamenot ovat kasvaneet toimintatuloja enemmän.

7.9.2023 15.41