Uutislistaukseen

Krematorion rakennustyöt aikataulussa

Metsähautausmaalle rakenteille olevan krematorion rakennustyöt etenevät aikataulussa. Työmaan aktiiviset työvaiheet tällä hetkellä ovat rakennuksen pintatyöt niin sisällä kuin ulkona, vesikaton pellitystyöt ovat loppusuoralla ja talotekniset asennukset ovat arviolta puolessa välissä.

Uunilaitteen toimitus alkaa lokakuussa. Rakennusurakan osalta lisätyöt ovat syntyneet tarkennuksista rakennesuunnitelmiin, joissa on ollut puutteellisuuksia suhteessa urakkalaskennassa olleisiin piirustuksiin. Rakennuksen paloturvallisuuteen liittyvät rakenteet rakennuksen ullakolla on suurin lisätyö yhdessä ulkopuolisten rakenteiden perustusten kanssa, jotka olivat unohtuneet rakennesuunnitelmista.

Julkisivumuurausten tuenta kantaviin rakenteisiin on myös lisätyö, jonka rakenteet eivät olleet urakkalaskentasuunnitelmissa.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto sai tilanteen tiedoksi keskiviikkona ja hyväksyi krematorion pääurakoitsijan esittämän lisätyötarjouksen, joka on arvoltaan yhteensä 44 323,83 euroa. Samoin hyväksyttiin krematorion ilmanvaihto- ja automaatiourakoitsijan esittämä lisätyötarjous, joka on arvoltaan 2 480 euroa.

Uuden krematorion on määrä valmistua vuodenvaihteessa.

6.9.2023 19.35