Uutislistaukseen

Ensi vuoden budjettiin liitettiin ponsia kirkkoneuvostossa

Porin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa keskiviikkona Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ensi vuoden budjettiin liitettiin ponsia, mikä samalla merkitsee sitä, että budjetin loppusummaa vielä harkittaisiin uudelleen.

Ponnet liittyivät toiveisiin lähetysmäärärahojen nostosta 2,4 prosenttiin, diakoniatyön rahoituksen nostotarpeisiin sekä arkistoinnin järjestämiseen seurakuntayhtymässä.

Ensi vuoden talousarvio on alijäämäinen 219 015 euron verran. Poistot ovat 351 500 ja korkomenot 150 000 euroa. Menojen suuret korotukset on ensi vuonna tarkoitus kattaa pääosin tulojen selvillä korotuksilla.

Henkilöstökulut ovat lisääntymässä 660 000 eurolla vuoteen 2024 verrattuna ja ovat laadintaperusteisiin nähden 277 000 euroa pienemmät.

Talousarvion lopputulos on laadintaperusteiden mukainen. Menojen kokonaissumma on 20,2 miljoonaa euroa.

 

 

 

6.9.2023 19.30