Uutislistaukseen

Uuden krematorion huoltosopimus työstövaiheessa

Kiinteistöpalvelut on laatimassa huoltosopimusta Metsähautausmaalle rakenteilla olevasta uudesta krematoriosta laitetoimittajan, italialaisen Gem Matthews International S.r.l.:n kanssa. Sopimus on määrä saada aikaan tämän vuoden aikana ennen laitteen käyttöönottoa ja tuhkaustoiminnan aloittamista.

Osa teknisestä kokonaisuudesta on par aikaa laitetoimittajalla suunnittelussa, joten käytönaikaisten kuluvien varaosien kulut määräytyvät laiteosa kerrallaan. Varsinaisen uunilaitteiston lisäksi huollettavana on savukaasujen puhdistuksen vaatima laitteisto.

Laitetoimittaja on kokemukseen perustuen sitoumuksetta jo arvioinut, että vuosittaiset varaosakustannukset 2 500 tuhkauksen tuhkausmäärillä olisivat noin 10 000–25 000 euroa riippuen eri huoltokohteiden ja prosessin laitteiden huoltosykleistä.

Joitain laiteosia huolletaan vuosittain, toisia kahden tai kolmen vuoden välein. Käytönaikaisista kustannuksista merkittävimpiä ovat energian, polttoaineen ja työvoiman kustannukset.

Tämänhetkisen arvion mukaan nykyhinnoilla ja edellä mainituilla tuhkausmäärillä polttoainekulut lienevät n. 60 000–70 000 euroa. Siirryttäessä vanhasta Käppärän kahden uunin käytöstä Metsähautausmaalle yhdellä uunilla kahdessa vuorossa suoritettavaan tuhkaukseen, henkilöstöön joudutaan resursoimaan nykyistä enemmän.

Viime vuonna krematorion henkilöstökulut olivat noin 76 000 euroa tuhkausmäärän ollessa yli 1600 vainajaa. Käytönaikaiset kustannukset kokonaisuutena todennäköisesti nousevat.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto sai tilanteen tiedokseen keskiviikkoisessa kokouksessaan.

29.3.2023 20.21