Uutislistaukseen

Viestinnän neuvottelukunta valittiin

Porin yhteinen kirkkoneuvosto nimesi keskiviikkona Viestinnän neuvottelukunnan vuosille 2023-2024.

Neuvottelukuntaan kuuluvat Anne Liinamaa (puheenjohtaja) sekä jäseninä Kari Heino, Maarit Kautto, Anna-Mari Vuollet, Marjut Itkonen, Anna Kasvinen, Paula Ilén, yhteisen kirkkoneuvoston edustajina Albert Halonen ja Iida Valtala, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Hietanen, tiedottajat Tiina Miettinen ja Raino Salmijärvi sekä viestintäpäällikkö Matti Kuhna.

Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

Viestinnän neuvottelukunta toimii yhteisen kirkkoneuvoston asettamana viestinnän asiantuntijaelimenä tukien viestintäpalvelujen työtä. Neuvottelukunnan tehtävänä on suunnitella ja kehittää viestintää, toimia Porin Kirkkosanomien toimitusneuvostona, tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa asiantuntijalausuntoja yhteiselle kirkkoneuvostolle.

 

8.2.2023 20.20