Uutislistaukseen

Porin kirkollisverokertymään kahden prosentin nousu

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän verotulokertymä viime vuodelta oli runsaat 14,4 miljoonaa euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna lisäystä on 290 000 euroa eli kaksi prosenttia.

Valtionrahoitusta seurakuntayhtymä sai vajaat 1,7 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2021 oli 0,9 prosenttia.

Talousarviovuoden 2022 verotulokertymäarvio valtionrahoitus mukaan laskettuna oli vajaat 15,5 miljoonaa euroa. Talousarvio ylittyi näiltä osin 710 000 eurolla eli 4,6 prosentilla.

Kirkollisverojen kertymä kasvoi selvästi, vaikka viime vuotta leimasivat suuret kuukausittaiset verotulokertymien vaihtelut. Heinäkuussa ja joulukuussa tuli oikaisujen vuoksi verotuloja yli viidennes edellisvuotta vähemmän.

Muina kuukausina verotuloja kertyi pääosin enemmän, ja erityisesti loka- ja marraskuussa kertymät olivat yli viidenneksen suurempia.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi keskiviikkoisessa kokouksessaan.

8.2.2023 20.04