Uutislistaukseen

Merimieskirkko hakee edelleen vapaaehtoisia työntekijöitä Porin satamiin

Merimieskirkolla on yhä hakusessa merimiestyöstä kiinnostuneita vapaaehtoisia Poriin. Kirkon Rauman toimipiste tekee satamakäyntejä Porissa Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamassa kerran viikossa tai kahdessa viikossa.

Apuna satamakuraattori Siiri Suhosella on tässä vaiheessa yksi porilainen vapaaehtoistyöntekijä.

Kirkollisen merimiestyön luonne Porissa on ajan myötä muuttunut. Koska Porin satamissa ei ole enää omaa toimipistettä, perustuu työ pääosin laivakäynteihin ja merimiesten kohtaamiseen Mäntyluodon ja Tahkoluodon satamissa.

Myös laivojen viipyminen satamassa on lyhentynyt ja lastaus sujuu nykyisin aiempaa nopeammin, joten merimiehet viipyvät satamissa yhä lyhyemmän aikaa.

Merimieskirkko otti vastuun Mäntyluodon satamasta kolmisen vuotta sitten sen jälkeen, kun Saksalainen merimieskirkko lopetti siellä toimintansa. Merimieskirkolla ei ole Porissa toimitiloja eikä myöskään omaa kuraattoria.

27.1.2023 14.11