Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymän tulos vuodentakaista heikompi

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilikauden tulos tammi-syyskuulta on yhdeksän kuukauden jälkeen 773 600 euroa positiivinen ja tulos on talousarvion nollatulokseen verrattuna saman verran parempi.

Tulos on hyvä, mutta viime vuoteen verrattuna yli kolmanneksen heikompi, koska toimintamenot ovat kasvaneet toimintatuloja enemmän, rahoitusmenoja on syntynyt yli 100 000 euroa arvioitua enemmän ja koska poistot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna yli 100 000 euroa.

Tammi-syyskuun nettomenot ovat lähes 200 000 euroa suuremmat kuin vuonna aiemmin. Henkilöstömenot ovat kasvaneet vajaa neljä prosenttia ja muut kuin henkilöstömenot ovat lisääntyneet 13 prosenttia.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi keskiviikkoisessa kokouksessaan.

2.12.2022 15.18