Uutislistaukseen

Työhyvinvointi hyvä seurakuntayhtymässä

Taannoin suoritetun työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella työssä Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä voidaan hyvin. Työ koetaan innostavana ja sitä koskeviin asioihin voidaan vaikuttaa.

 

Työssä tapahtuvien muutosten kohtaamiseen ja niiden käsittelyyn on riittävästi voimavaroja.

 

Työyhteisöjen yhteiset tavoitteet ja toimintatavat ovat selvillä ja koetaan, että toimitaan yhteisesti niiden mukaisesti. Työntekijöiden työhyvinvointi on hyvällä tasolla, mutta parantamisen varaa on. Selkeästi ollaan kuitenkin menossa oikeaan suuntaan.

Vastaajista 64 prosenttia suosittelisi työpaikkaansa tuttavalleen, kun viime vuonna sama prosentti oli 58.

Tuloksista nousi esille, että linjaukset siitä, miten toimitaan, jos työntekijän työkyky heikkenee, eivät välttämättä ole kaikilla työntekijöillä selvillä. Erityisesti huomiota tulisíkin kiinnittää siihen, että työntekijöillä ja esihenkilöillä olisi paremmin tiedossa seurakuntayhtymässä yhteisesti sovitut toimintatavat.

Kyselystä ilmeni, että palautetta kerätään vähäisesti, joten sitä voisi lisätä.

Ristiriitojen käsittely ja ratkaisu nostettiin edellisten kyselyiden vastausten perusteella kehittämiskohteeksi. Kyselyn vastauksista ilmeni, että parannusta asiassa on tapahtunut.

Porin yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi asian tiedoksi taannoisessa kokouksessaan.

 

 

 

2.12.2022 14.14