Uutislistaukseen

Budjettiin muutoksia yhteisessä kirkkoneuvostossa

Tänään kokoontunut Porin yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se hyväksyisi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ensi vuoden budjetin.

Toimintakatteen eli juoksevasta toiminnasta syntyvien kulujen ja tuottojen erotus on budjetissa runsaat 12,6 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan ensi vuonna tulevan noin 13,8 miljoonaa euroa, mikä on sama summa kuin mitä kuluvalle vuodelle on budjetoitu.

Toimintatulojen arvioidaan pysyvän ennallaan kuluvan vuoden talousarvion tasolla. Tälle vuodelle laskettuja palkkoja korotetaan ensi vuodelle puolitoista prosenttia.

Niinikään tilikauden tuloksen on ensi vuonna budjetoitu jäävän nollaan kuluvan vuoden tapaan.

Budjettiin tuli kokouksessa muutama muutos. HTH-päällikkö Eeva Uusimäki esitti budjettikirjaan sivulle 49 lähetystyön määrärahoihin muutosta, jonka mukaan Suomen Lähetysseura saisikin 75 823 euroa ja Svenska Lutherska Evengeliföreningen ei tällä kertaa mitään. Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi esitti, että lähetysmäärärahat pidettäisiin alkuperäisissä summissaan, mutta esitys kaatui äänestyksessä äänin 10-3. Lähetysmäärärahojen kokonaissumma silti pysyy ennallaan.

Ensi vuoden investointeihin tehtiin Simo Korpelan esityksestä muutos Länsi-Porin kirkon peruskorjauksen määrärahoihin siten, että alkuperäisen 70 000 euron sijaan rahaa saadaankin remontin suunnitteluun yhteensä 300 000 euroa. Esitystä kannattivat muun muassa Miia Turunen ja Jorma Hännikkälä.

Syntynyt vaje päätettiin kattaa verotuloarviota nostamalla.

 

 

 

 

 

2.11.2022 14.50