Uutislistaukseen

Lähetysmäärärahojen nosto vastatuulessa yleisen taloustilanteen takia

Porin yhteinen kirkkoneuvosto ei toteuta Jorma Hännikkälän tekemän valtuustoaloitteen  mukaisesti kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaa varatun määrärahan korottamista 2,2 prosenttiin kirkollisverotuotoista.

Perustelut löytyvät yleisestä taloustilanteesta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut suuria muutoksia ja epävarmuuksia talouteen. Ukrainan sota heikentää talouskasvua ja kiihdyttää inflaatiota ja on arvioitu, että Suomen talouskasvu heikkenee erittäin matalaksi. Talousvaikutukset voivat jäädä pitkäkestoisiksi ja näistä syistä toiminnan ja talouden suunnittelu on entistä epävarmempaa.

Yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Simo Korpela esitti keskiviikkoisessa kokouksessa asian uudelleen käsittelyä yhteisessä kirkkoneuvostossa, mutta ajatus ei saanut kannatusta.

Valtuutettu Jorma Hännikkälä esitti yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa vuosi sitten kahdenkymmenenyhdeksän jäsenen allekirjoittaman valtuustoaloitteen lähetys- ja kansainvälisen työn osuuden kasvattamisen kahdesta kolmeen prosenttiin vuosittain annettavissa talousarvioavustuksissa.

Seuraavaksi asia on esillä yhteisessä kirkkovaltuustossa ensi vuoden budjetin käsittelyn yhteydessä.

18.5.2022 18.44