Uutislistaukseen

Yhtymän ensimmäisen neljänneksen taloustoteutuma hyvällä mallilla

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ensimmäisen neljänneksen tulos on pysynyt lähes edellisvuoden hyvällä tasolla. Tähän vaikuttaa toimintatuottojen kasvu ja verotulojen kasvu edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen toteutumisprosentti on maaliskuun loppuun mennessä 21,9 prosenttia, joka tasaisen kehityksen mukaan olisi 25. Euroissa 3,1 prosenttiyksikön alitus tasaisesta kertymästä merkitsee 390 000 euron suuruista nettomenojen alitusta.

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi toteutuman tiedoksi tämänpäiväisessä kokouksessaan.

18.5.2022 18.26