Uutislistaukseen

Siikainen päätymässä osaksi Kankaanpään seurakuntaa ensi vuoden alusta alkaen

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli on keskiviikkoisessa kokouksessaan päättänyt puoltaa Siikaisten seurakunnan liittämistä osaksi Kankaanpään seurakuntaa ensi vuoden alusta lukien.

Taustalla on seurakunnan taloudellinen tilanne, mikä on aiheuttanut huolta toiminnan turvaamisesta pitkällä aikavälillä. Nyt hyväksyttyjen aloitteiden toteuttaminen turvaa seurakunnallisen työn niin Siikaisten seurakunnan alueella osana Kankaanpään seurakuntaa.

Liitosaloite on tuomiokapitulin mukaan näin ollen sekä toiminnallisesti että taloudellisesti tarkoituksenmukainen.

Siikaisten seurakunnissa on tehty pitkän tähtäimen arviointia toiminnan turvaamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Selvityksen pohjalta seurakunnassa on päädytty liitosneuvotteluiden aloittamiseen.

Kankaanpään ja Siikaisten seurakuntien kirkkovaltuustot ovat tehneet aloitteen seurakuntajaon muuttamiseksi siten, että Siikaisten seurakunta liitetään Kankaanpään seurakuntaan ensi vuoden alusta lukien.

Päätökset tehtiin Kankaanpäässä yksimielisesti ja Siikaisissa äänestyksen jälkeen.

13.5.2022 13.45