Hyppää sisältöön

Virkatodistus

Aluekeskusrekisterin laatima virkatodistus on asiakirja, jolla luovutetaan tietyn henkilön tietoja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenyyden ajalta. Tiedot perustuvat kirkonkirjoissa oleviin tietoihin. Virkatodistuksen antaminen edellyttää hyväksyttyä käyttötarkoitusta, esim. perunkirjoitus. Virkatodistuksen tietosisältö on sidottu sen käyttötarkoitukseen. ​

Virkatodistus on maksullinen. Tästä linkistä hinnastoon.

Tällä viikolla (17) teemme 15.4.2024 ja sen jälkeen saapuneita tilauksia.

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä: ​

1. Elossaolotodistus

Elossaolotodistukseen merkitään henkilön perustiedot. Siihen voidaan käyttötarkoituksen mukaisesti tarvittaessa lisätä tiedot aviopuolisosta, lapsista tai vanhemmista.  ​

Suomen ev.-lut. kirkon jäsen ei yleensä tarvitse itsestään erillistä elossaolotodistusta vanhempansa perunkirjoitukseen, sillä tämä tieto sisältyy aluekeskusrekisterin laatimaan vanhemman sukuselvitykseen (ks. alempana)​
 ​
Muiden kuin ev.-lut. kirkon jäsenten on tilattava elossaolotodistus omalta rekisterinpitäjältään, esim. ortodoksisesta kirkosta tai Digi- ja väestötietovirastosta. ​

2. Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitoon (esim. asunto- ja kiinteistökaupat, vuokrasopimuksen päättäminen, lainhuuto, perinnöstä luopuminen). Sukuselvitys sisältää käyttötarkoituksen edellyttämät tiedot henkilön elämän ajalta 15-vuotiaasta alkaen. Sukuselvitykseen merkitään myös mahdolliset aviopuolisot ja lapset. Jos henkilöllä ei ole lapsia eikä aviopuolisoa, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset. Sukuselvitys laaditaan kattavasti, joten siinä on kaikki tarvittava tieto esim. perunkirjoitusta varten kirkkoon kuuluvista kuolinpesän osakkaista. ​

Sukuselvitys on eri asia kuin sukututkimus. Lue lisää tästä linkistä.

Virkatodistuksen tilaus

Virkatodistustilauksen voi tehdä tietoturvallisesti Tilaa virkatodistus -asiointipalvelusta,
puhelimitse numerosta 044 730 9605 tai henkilökohtaisesti käymällä Porin aluekeskusrekisterissä.
Verkkolomakkeen käyttö edellyttää tunnistautumista suomi.fi-tunnistautumisen kautta.
Sähköpostitse tilaamista ei suositella, koska sähköpostiyhteys on suojaamaton.

Läheisen kuolema - Suomi.fi

Suomi.fi:n uusi opas ohjaa läpi läheisen kuoleman jälkeisen byrokratiaviidakon - Kirkkohallitus mukana yhteistyössä. Linkki oppaaseen tässä.

Yritys- ja organisaatiotilaaja,

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkatodistustilauspalvelussa tilaavirkatodistus.fi on käytössä yritysvaltuuttaminen, jolloin myös yritys- ja organisaatiotilaajat voivat tilata virkatodistuksia verkkopalvelun kautta.

Virkatodistuksia palvelun kautta tilaavan organisaation on annettava valtuus tilauksia tekeville työntekijöilleen Suomi.fi-palvelussa. Tarkemmat ohjeet valtuuttamisesta löytyvät Digi- ja väestötietoviraston sivuilta suomi.fi/valtuudet. Valtuusasiaksi tulee valita Virkatodistuksen tilaaminen.

Julkishallinnon organisaatioiden valtuuttaminen tapahtuu Suomi.fi virkailijavaltuuttamispalvelussa Suomi.fi-valtuuksien virkailijavaltuuttamispalvelu.

Kirkon asiointipalvelut

tilaa virkatodistus -linkkiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Avioliitos esteiden tutkinta -linkkiLinkki avautuu uudessa välilehdessä


Porin aluekeskusrekisteri

Palveluaika:  työpäivisin klo 9–15                       
Puhelin:  044 730 9605                                                         
Sähköposti: 
porinaluekeskusrekisteri@evl.fi

Porin toimipaikka:
Avoinna työpäivisin klo 9-15                 
Hallituskatu 9 B, 28100 Pori                       
Kirjepostiosoite:           
Porin ev.lut. seurakuntayhtymä
Porin aluekeskusrekisteri
PL 122, 28101 Pori                    

Rauman toimipiste
Avoinna työpäivisin klo 9-14                       
Kirkkokatu 2, 26100 Rauma       
Kirjepostiosoite:
Porin aluekeskusrekisteri
Rauman toimipiste
Kirkkokatu 2, 26100 Rauma

Salon toimipiste
Avoinna työpäivisin klo 9-15                       
Vaskiontie 31, 24800 Halikko
Kirjepostiosoite:
Porin aluekeskusrekisteri
Salon toimipiste
Vaskiontie 31, 24800 Halikko

HenkilöstöLinkki avautuu uudessa välilehdessä