Hyppää sisältöön

Sukututkimus

Sukututkimus on sukulaisuussuhteiden selvittämistä ja henkilöhistoriallista tutkimusta. Sukututkimuksen tärkeimpiä tietolähteitä ovat seurakuntien kirkonkirjat. Valtaosa seurakunnista on antanut yli sata vuotta vanhat kirkonkirjansa Kansallisarkiston säilytettäväksi. Lisätietoja sukututkimuksesta voi lukea täältä.

Tietoja sukututkimukseen tilataan kirjallisesti tilauslomakkeella, sähköpostitse tai vapaamuotoisella kirjeellä. Teemme sukututkimuksia Porin aluekeskusrekisteriin kuuluvista seurakunnista (luetteloon tästä linkistä) ja niiden lakkautetuista seurakunnista, suomen kielellä. Lisätietoa Suomen ev.-lut. kirkon seurakunnista tästä linkistä

Sukututkimustilauslomake on katsottavissa ja täytettävissä tästä.

Sukututkimuksen hinnasto.

Henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa

Tietosuoja-asetuksen mukaan erityisiä henkilötietoryhmiä ovat mm. henkilön uskonnolliseen vakaumukseen liittyvät tiedot. Niiden käsittely on tietosuoja-asetuksen mukaan lähtökohtaisesti kiellettyä. Tietosuoja-asetuksen lisäksi laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009) 42§ rajoittaa uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyystiedon luovuttamista, siten elossa olevista henkilöistä ei luovuteta tietoja heidän seurakuntajäsenyydestään sukututkimusta varten. Alaikäisten osalta tietojen luovutukselle on oltava myös huoltajan suostumus. Ilman suostumusta sukututkimukseen ei kirjata tietoja alaikäisistä elossa olevista henkilöistä.

Varmistuaksemme yksityishenkilöiden ja henkilötietojen suojasta, sukututkimuspyyntöön on liitettävä selvitys sukututkimusrekisteristä, lomake on katsottavissa ja täytettävissä tästä.

Lisätietoja sukututkimukseen liittyvistä tietosuojasääntelystä on Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilla.

 

Kirkon asiointipalvelut

tilaa virkatodistus -linkkiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Avioliitos esteiden tutkinta -linkkiLinkki avautuu uudessa välilehdessä


Porin aluekeskusrekisteri

Palveluaika: työpäivisin klo 9–15                    
Puhelin: 044 730 9605                                
Sähköposti:
porinaluekeskusrekisteri@evl.fi

Porin toimipaikka:
Avoinna työpäivisin klo 9-15                 
Hallituskatu 9 B, 28100 Pori          
Kirjepostiosoite:           
Porin ev.lut. seurakuntayhtymä
Porin aluekeskusrekisteri
PL 122, 28101 Pori                    

Rauman toimipiste:                    
Avoinna työpäivisin klo 9-14               
Kirkkokatu 2, 26100 Rauma       
Kirjepostiosoite:
Porin aluekeskusrekisteri
Rauman toimipiste
Kirkkokatu 2, 26100 Rauma

Salon toimipiste
Avoinna työpäivisin klo 9-15             
Vaskiontie 31, 24800 Halikko
Kirjepostiosoite:
Porin aluekeskusrekisteri
Salon toimipiste
Vaskiontie 31, 24800 Halikko

HenkilöstöLinkki avautuu uudessa välilehdessä