Kerro meille muistosi Porin Teljän seurakunnan toiminnasta

Porin Teljän seurakunnan muistitiedon keruuhanke: Juhlavuoden 2023 keruu 4.5.-31.12.2022

 

* Aineiston keruu on nyt päättynyt. Kiitos kaikille osallistuneille!


Asian esittely 

Porin Teljän seurakunta juhlii 60-vuotista taivaltaan ja 50-vuotiasta Teljän kirkkoa vuonna 2023. Juhlavuoden kunniaksi Porin Teljän seurakunta toteuttaa muistojen keruuhankkeen. Tule mukaan tallentamaan seurakuntamme historiaa! 

Hankkeessa kerättyjä muistoja ja muuta materiaalia voidaan käyttää kokonaisuudessaan tai osin hankkeessa ja juhlavuoden kunniaksi loppuvuodesta 2023 julkaistavassa kirjassa sekä mahdollisissa opinnäyte- tai tutkimustöissä. Keruuseen tullut aineisto lupineen arkistoidaan lahjoituksena Porin Teljän seurakunnan arkistoon. 

Voit osallistua keruuprojektiin kirjoittamalla jonkin Porin Teljän seurakuntaan liittyvän muiston tai muistoja tai kirjoittamalla laajemmin tietyn teeman ympäriltä. Sopivaa teemaa voimme miettiä myös yhdessä. Muisto voi olla uusi tai vanha. Muistellaksesi Porin Teljän seurakunnan toimintaa, sinun ei tarvitse olla Porin Teljän seurakunnan jäsen – riittää, että sinulla on jokin muisto Porin Teljän seurakunnasta ja haluat jakaa sen muiden kanssa. Muistella voit esimerkiksi seurakuntalaisen, kirkossa tai konsertissa kävijän, työntekijän, vapaaehtoisen, luottamusmiehen, piiriläisen, rippikoulunuoren tai vaikka siunaustilaisuuden vieraan tai omaisen roolissa. 

Voit käyttää kirjoittamisen ideoina ja apuna halutessasi seuraavia kysymyksiä:

•    Mikä tapahtuma on jäänyt vahvasti mieleesi Teljän seurakunnan historiassa (tai kirkkotilassa) ja miten sitä kuvailisit? 
•    Millaisia muistoja sinulla on jonkin työalan toimintaan osallistumisesta Teljän seurakunnassa ja miten kuvailisit näitä muistoja? (esim. lapsityö-, nuoriso-, rippikoulu- tai diakoniatyössä, musiikkitoiminta, jumalanpalveluksissa yms.) 
•    Millaisia muistoja sinulla on Teljän seurakunnan järjestämistä kirkollisista toimituksista tai seurakunnan tiloissa olleista toimituksista? (esim. kaste, ripillepääsy, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen/muistotilaisuus) 
•    Miten seurakunnan alueella sijaitsevat kirkot (Väinölän ja Teljän kirkko) ja muut toimipisteet ovat olleet elämässäsi läsnä?   
•    Millainen yhteys/side sinulla on ollut Teljän kirkkoon tai seurakuntaan elämäsi aikana? 
•    Miten seurakuntamme toiminta on muuttunut historian saatossa ja miten kuvailisit sitä?  
•    Millaisia muistoja sinulla on historian saatossa seurakunnassamme pitkään toimineista työntekijöistä?


Muistosi mukaan voit liittää muutakin materiaalia, kuten valokuvia, piirustuksia tai äänitallenteita. Muista tällöin pyytää luvat ja kirjoittaa tarkemmat tiedot. Katso yksityiskohtaisemmat ohjeet materiaalin toimittamisesta alempaa.

Voit jakaa muistosi myös muuten kuin kirjoittamalla esim. haastattelun kautta, ole tällöin yhteydessä hankkeen yhteyshenkilöihin.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
•    seurakuntasihteeri Johanna Mattila p. 044 7309 666, johanna.mattila(a)evl.fi
•    kanttori Anne-Marie Grundstén, p. 0400 309 854, anne-marie.grundsten(a)evl.fi
•    diakoniatyöntekijä Minna Salminen, p. 0400 309 851, minna.m.salminen(a)evl.fi

 

Keruun ohjeet/Vastausohjeet

Kirjoita vastaus omalla tyylilläsi. Tekstin pituutta ei ole rajoitettu. Lähetä vastauksesi 1.9.2022 mennessä. 

Vastatessasi tähän Juhlavuoden 2023 keruuseen annat luvan kirjoituksesi ja muun toimittamasi materiaalin julkaisemiseen joko kokonaan tai osittain hankkeessa ja  juhlavuoden kunniaksi loppuvuodesta 2023 julkaistavassa kirjassa sekä mahdollisissa opinnäyte- ja tutkimustöissä. Tähän keruuseen tulleet aineistot lupineen arkistoidaan lahjoituksena Porin Teljän seurakunnan arkistoon. Porin Teljän seurakunta, joka on osa Porin ev. lut. seurakuntayhtymää, käyttää, säilyttää, luovuttaa ja julkaisee arkistoitua materiaalia tehtäviensä täyttämiseksi lain rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti.

Muun materiaalin toimittaminen keruuseen

Muistosi mukaan voit liittää muutakin materiaalia, kuten valokuvia, piirustuksia tai äänitallenteita. Muista tällöin pyytää luvat ja kirjoittaa tarkemmat tiedot. Lupa julkaisuun ja arkistotallentamiseen on oltava materiaalin tehneeltä henkilöltä tai hänen perikunnaltaan, jos tekijä on tiedossa. Myös kuvissa ja tallenteilla esiintyviltä elossa olevilta henkilöiltä on pyydettävä lupa julkaisua ja arkistointia varten.  

Kaikki materiaali tulee lahjoituksena keruuseen. Jos haluat vain lainata materiaalin kopiointia varten, kerro siitä, muuten materiaalia ei palauteta. Palauttamista varten tarvitsemme yhteystietosi. Porin Teljän seurakunta ei voi ottaa vastaan suurta määrää ainoastaan lainaan tarkoitettua materiaalia, koska seurakunnalla ei ole mahdollisuutta suurien määrien kopioimiseen. Voit toimittaa materiaalin seurakunnalle myös valmiiksi kopioituna.
Materiaalisi voit toimittaa sähköpostitse osoitteeseen johanna.mattila(a)evl.fi tai lähettää osoitteeseen Porin Teljän seurakunta/Johanna Mattila, Hallituskatu 9b, 28100 Pori. Kirjoita kuoreen tunnus Juhlavuoden 2023 keruu. Voit myös tuoda materiaalisi suoraan seurakuntatoimistoon Hallituskadulle.

Taustatiedot

Taustatietojen ilmoittaminen on vapaaehtoista. 

Kirjeitse vastatessasi voit liittää taustatietosi mukaan erilliselle paperille kirjoitettuna.
 
Sähköpostitse voit ilmoittaa taustatietosi erillisenä tiedostona tai viestikentässä. 

Kirjeitse ja sähköpostilla vastatessasi voit ilmoittaa taustatietosi myös tällä lupalomakkeellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Lupalomaketta on saatavissa Porin Teljän seurakuntatoimistosta sekä Teljän ja Väinölän kirkkojen auloista. 

Nettilomakkeeseen voit halutessasi ilmoittaa taustatiedot.

Antamasi taustatiedot yhdistetään vastaukseesi ja tallennetaan aineiston mukana Porin Teljän seurakunnan arkistoon. Taustatiedot ovat: sukupuoli, syntymävuosi, ikä, ammatti, lisäksi voit kertoa halutessasi jotain keruuaiheeseen liittyvästä taustastasi. 

Yhteystiedot

Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Hankkeen aikana yhteystietoja voidaan käyttää esimerkiksi kopiointia varten lainatun materiaalin palauttamiseen. 

Yhteystietosi tallennetaan arkistoon, jos olet antanut luvan tekstin arkistointiin nimelläsi. Yhteystietojasi ei säilytetä hankkeen jälkeen, jos olet antanut luvan aineiston arkistointiin ainoastaan nimimerkilläsi. Arkistoituja yhteystietoja voidaan käyttää esimerkiksi myöhempiä mahdollisia tutkimustarkoituksia sekä tekijänoikeuteen liittyviä lupatiedusteluja varten. Mikäli lähettämäsi aineisto arkistoidaan vain nimimerkillä, aineistoa on mahdollista siteerata, mutta ei julkaista kokonaan.

Jos haluat jättää yhteystietosi (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) keruuseen, kirjoita ne sähköpostitse tai kirjeitse vastatessasi erilliselle paperille/tiedostoon tai täytä lupalomakeLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Osallistuessasi keruuseen nettilomakkeen kautta voit täyttää yhteystietosi siihen.

Lupa aineiston arkistointiin ja käyttöön

Tähän keruuseen osallistumalla annat lupasi a) lähettämäsi aineiston käyttämiseen tässä hankkeessa ilmoituksesi mukaan joko nimelläsi tai nimimerkilläsi sekä b) lähettämäsi aineiston arkistointiin Porin Teljän seurakunnan arkistoon nimelläsi tai nimimerkilläsi ja lupasi aineiston käyttöön, säilyttämiseen, luovuttamiseen ja julkaisemiseen Porin Teljän seurakunnan tehtävien täyttämiseksi lain rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti. Lupasi arkistoidaan Porin Teljän seurakunnan arkistoon. Taustatietosi tallennetaan aineiston mukana arkistoon, jos olet päättänyt antaa ne. Yhteystietosi tallennetaan arkistoon, jos olet antanut luvan tekstin arkistointiin nimelläsi. Hankkeen päätyttyä yhteystietojasi ei säilytetä, jos olet antanut luvan aineiston arkistointiin ainoastaan nimimerkilläsi. Yhteystietojen antaminen tähän hankkeeseen on vapaaehtoista. Hankkeen jälkeen nimimerkillä arkistoitua aineistoa on mahdollista ainoastaan siteerata.

Porin Teljän seurakunta, joka on osa Porin ev. lut. seurakuntayhtymää, käyttää, säilyttää, luovuttaa ja julkaisee arkistoitua materiaalia Porin Teljän seurakunnan tehtävien täyttämiseksi lain rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti. Porin Teljän seurakunta voi seuloa aineistoa (ennen arkistointia), palauttaa aineiston luovuttajalle tai hänen perikunnalleen tai siirtää aineiston toiseen muistiorganisaatioon, mikäli aineiston säilyttämistä Porin Teljän seurakunnan arkistossa ei pidetä tarkoituksenmukaisena. Seulottu aineisto hävitetään asianmukaisesti.

Porin Teljän seurakunta käsittelee keruuaineistoon liittyviä henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (1050/2018) ja muun lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Keruuaineisto, sen luettelointitiedot ja niihin liittyvät henkilötiedot säilytetään arkistointitarkoituksessa pysyvästi ja ne voidaan asettaa vapaasti käytettäväksi lainsäädännön sallimassa laajuudessa. Käsiteltäessä henkilötietoja yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia varten tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet eivät pääsääntöisesti sovellu. 

Vakuutuksesi oikeudestasi ja/tai luvastasi aineiston luovuttamiseen, arkistointiin ja käyttöön

Allekirjoituksellasi sekä paikan ja päivämäärän ilmoittamalla vakuutat, että sinulla on oikeus ja/tai lupa kaiken lähettämäsi aineiston luovuttamiseen. Nettilomakkeella lupa kysytään rastilla ruutuun, kirjeitse ja sähköpostitse lähettäessäsi muista päivätä ja allekirjoittaa tai täytä lupalomakeLinkki avautuu uudessa välilehdessä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä


Antoisaa muisteluhetkeä toivottaen, muistitiedon keruuprojektiin ja historiatekoon osallistumisestasi kiittäen projektin vastaavat:
seurakuntasihteeri Johanna Mattila, diakoniatyöntekijä Minna Salminen sekä kanttori Anne-Marie Grundstén