Avoimia työpaikkoja
Porin ev.lut. seurakunnissa


Porin ev.lut. seurakuntayhtymän Seurakuntapalveluissa on haettavana

DIAKONIAN VIRKA

Haettavana olevan viran tehtäviin kuuluvat näkövammais- ja omaishoitajatyö, etsivä vanhustyö sekä projektityö. Työtä tehdään verkostoyhteistyössä seurakuntien, julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Viran hoitaminen edellyttää laaja-alaista ammatillista osaamista, kokemusta verkostotyöskentelystä, yhteistyö- ja koordinointikykyä sekä kehittävää työotetta. Viranhaltijalta odotetaan kehittävää, innostunutta ja yhteistyöhakuista asennetta.

Virkaan valittavan on oltava KL:n 6:13 §:n mukaan ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Diakonian virkaan on kelpoinen henkilö, joka on suorittanut kirkkohallituksen antaman päätöksen kirkon säädöskokoelman nro 122 mukaisen ammattikorkeakoulututkinnon tai sen 4 §:n tarkoittaman piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukaisen tutkinnon. 

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus on vaatimusryhmän 502 mukaan.

Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Virka tulee ottaa vastaan 1.4.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Hakuaika päättyy 19.1.2018 klo 15. Linkki hakulomakkeeseen.

Lisätietoja antavat:
Diakoniasihteeri Ulla Kallio p. 0400 309760 tai Yhteinen seurakuntatyö, päällikkö Jari Suvila p. 0400 309 808.


Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautauspalvelut hakee kesäkaudelle 2018

HAUTAUSMAIDEN KAUSI- JA KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmaille etsitään kausi- ja kesätyöntekijöitä. Työt ajoittuvat huhtikuun puolivälistä marraskuun puoliväliin. Työntekijöitä tarvitaan hautausmaa-alueiden kunnossapitoon, hautainhoitotöihin sekä vuosilomien tuuraajia vahtimestari-, krematorio- ja haudankaivutöihin.

Työntekijältä odotamme hyvää fyysistä kuntoa ja innostusta ulkotyöhön. Erityisesti arvostamme ahkeraa ja toimeliasta otetta työhön sekä vastuuntuntoista ja aloitteellista suhtautumista työtehtäviin. Aiempi työkokemus tai alan koulutus ei ole välttämätön, mutta perehtyneisyys ja kiinnostus piha- ja puutarhatöitä kohtaan katsotaan eduksi. Joissakin työtehtävissä vaaditaan työntekijältä ajokorttia, koneenkäyttökokemusta ja konetuntemusta. Kaikkien valittavien tulee olla työsuhteen alkaessa 18 vuotta täyttäneitä ja suomen kielen taitoisia.

Paikkoja on seuraavasti:

  • Käppärän hautausmaalle valitaan noin 30 kausityöntekijää ja noin 15 kesätyöntekijää.
  • Noormarkun hautausmaalle valitaan neljä kausityöntekijää ja kaksi kesätyöntekijää.
  • Ahlaisten hautausmaille kolme kausityöntekijää ja yksi kesätyöntekijä.
  • Reposaaren hautausmaalle yksi kausityöntekijä ja yksi kesätyöntekijä.
  • Metsähautausmaalle yksi kausityöntekijä ja yksi kesätyöntekijä.
  • Lavian hautausmaille kaksi kesätyöntekijää.

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmaat sijoittuvat maantieteellisesti laajalle alueelle, joten muistathan hakemuksessasi ilmoittaa, millä hautausmaalla ensisijaisesti haluaisit työskennellä tai jos olet valmis liikkumaan työn perässä.

Työ on kokopäivätyötä. Työaika on 38 h 45 min viikossa. Palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen. Kausityöntekijöiden työsuhde kestää 4-6 kuukautta ja kesätyöntekijöiden työjaksot vaihtelevat 1-3 kuukauden välillä. Mikäli opiskelut tai muu elämäntilanne vaikuttaa työsuhteen ajoittamiseen, toivomme siitä mainittavan jo hakemusvaiheessa.

Lisätietoja antaa Käppärän hautausmaan osalta työnjohtaja Aleksi Lahti p. 0400-309 745, sähköposti aleksi.lahti@evl.fi sekä muiden hautausmaiden osalta työnjohtaja Johanna Jokinen p. 0400-309 758, sähköposti johanna.m.jokinen@evl.fi. Hakemuslomakkeita voi noutaa Hautauspalveluiden toimistosta (sijaitsee Käppärän hautausmaalla, osoitteessa Kellarikuja 2) tai tulostaa tästä linkistä. Työntekijävalintojen tekeminen aloitetaan jo ennen hakuajan sulkeutumista. Valituille lähetetään tieto valinnasta maaliskuun loppuun mennessä.

Haku päättyy 28.2.2018 klo 15.00.

Hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse tai postittaa seuraavaan osoitteeseen:

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä

Hautauspalvelut

Kellarikuja 2

28120 Pori


KIRKON OPAS

Kirkkojen oppaita valitaan Keski-Porin, Ahlaisten sekä Noormarkun kirkkoihin. Työ kestää 4-8 viikkoa ja työajat sovitaan kirkkojen aukioloaikojen mukaan. Oppailta edellytetään esiintymiskykyä, ulospäinsuuntautuneisuutta sekä kiinnostusta kirkkotaidetta ja kristillistä perinnettä kohtaan. Kielitaidon vähimmäisvaatimuksena on sujuvan suomen kielen lisäksi osattava englantia ja ruotsia, eduksi katsotaan myös venäjä, saksa tai ranska. Valituille lähetetään tieto valinnasta huhtikuun loppuun mennessä. Lisätietoja antaa tilapalveluvastaava Liisa Pusa, p. 0400-309 751, liisa.pusa@evl.fi

 Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 29.3.2018 mennessä osoitteeseen

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä

Kiinteistöpalvelut /Liisa Pusa

Kellarikuja 2

28120 Pori

Porin seurakuntien
varhaiskasvatus etsii

Tarvittaessa töihin
kutsuttavia sijaisia

Kyse on lastenohjaajien sijaistuksesta, jonka kesto voi olla päivästä muutamaan päivään. Sijaisia tarvitaan päiväkerhoihin, perhekerhoihin, koululaisten iltapäiväkerhoihin.

Mikäli sinulla on varhaiskasvatukseen; lastenohjaaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja jne. liittyvä koulutus ja mahdollisuus ottaa vastaan lyhyitäkin sijaisuuksia, ota yhteys paikallisseurakuntien lapsityönohjaajiin tai varhaiskasvatuksesta vastaaviin.