Avoimia työpaikkoja
Porin ev.lut. seurakunnissa


Kirkon HR-rekrytoinnissa on avoinna

Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön virka

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä julistaa haettavaksi hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön viran. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut on 12 hengen asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa tukipalveluja Porin seurakunnille.

Virka on haettavissa linkissä olevan hakulomakkeen kautta 1.–18.8.2017.
Hakuaika loppuu 18.8. klo 15.

Linkki hakulomakkeelle.

Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö on yhteisen kirkkoneuvoston alainen viranhaltija, jonka tulee olla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut.

Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön ottaa virkaan yhteinen kirkkovaltuusto. Hänet voidaan suostumuksellaan ottaa koeajaksi. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön esimiehenä toimii yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön tehtävänä on hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen johtaminen ja esimiestyö. Hän vastaa seurakuntayhtymän hallintoelinten asioiden valmistelusta ja esittelystä yhteiselle kirkkoneuvostolle, elleivät ne johtosäännön mukaan kuulu muille viranhaltijoille. Päällikkö vastaa yhteisen kirkkoneuvoston päätösten tiedoksiannosta ja täytäntöönpanosta sekä oman toimialansa jatkuvasta kehittämisestä. Hän toimii palkka-asiamiehenä.

Haemme virkaan ennakkoluulotonta ja vahvaa kirkollishallinnon asiantuntijaa, jolla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä strateginen ja innovatiivinen kehittämisote. Virkaan valittavalta edellytetään vahvaa kirkollishallinnon, talouden ja henkilöstöhallinnon kokemusta, työalan työkokemusta, kokemusta johtamistehtävistä sekä kykyä osaamisen johtamiseen ja organisointikykyä. Kielivaatimuksena on erinomainen suomen kielen kirjallinen ja suullinen taito sekä tyydyttävä ruotsinkielen ymmärtämisen taito.

Palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukainen. Virka tulee ottaa vastaan 1.1.2018 alkaen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valinta suoritetaan hakemusasiakirjojen, haastattelujen ja mahdollisen soveltuvuustestin perusteella. Virkaan valitun edellytetään suostuvan mahdollisiin viran tehtävien ja virkanimikkeen muutoksiin.

Porin seurakuntien
varhaiskasvatus etsii

Tarvittaessa töihin
kutsuttavia sijaisia

Kyse on lastenohjaajien sijaistuksesta, jonka kesto voi olla päivästä muutamaan päivään. Sijaisia tarvitaan päiväkerhoihin, perhekerhoihin, koululaisten iltapäiväkerhoihin.

Mikäli sinulla on varhaiskasvatukseen; lastenohjaaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, lastentarhanopettaja jne. liittyvä koulutus ja mahdollisuus ottaa vastaan lyhyitäkin sijaisuuksia, ota yhteys paikallisseurakuntien lapsityönohjaajiin tai varhaiskasvatuksesta vastaaviin.