Lapsille ja lapsiperheille                                                       

Seurakunnan varhaiskasvatuksessa pidämme tärkeänä lapsen ja lapsuuden ainutlaatuisuutta. Toiminnan perustana on kristillinen ihmiskäsitys ja arvopohja. Kasvatuskumppaneina haluamme tukea kotien ja vanhempien kasvatustehtävää tarjoamalla kohtaamisen paikkoja erilaisten kerhotoimintojen muodossa.

Porin ev.lut. seurakuntien kuusi paikallisseurakuntaa suunnittelevat ja toteuttavat omaa lapsi- ja perhetyötään. Tapahtumista, retkistä ja leireistä saa tietoa seurakuntien sivuilta

Katso myös Kerhotoimintaa lapsille -sivu.

 

Lapsille sopivaa sisältöä netissä:

Paikallista

Valtakunnallista

Päiväkerhot

Päiväkerhot tukevat 3–5 -vuotiaiden lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hengellisyyden kehitystä eri menetelmin.
Päiväkerholaiset kokoontuvat 2–3 tunniksi kerrallaan 1–3 kertaa viikossa.

Katso tarkemmin kunkin seurakunnan omilta sivuilta:

Perhekerhot

Perhekerhot ovat avoimia yhdessäolon hetkiä vanhemmille, isovanhemmille, kummeille ja hoitajille yhdessä lasten kanssa. Ryhmissä on hetkiä alttarin äärellä, kahvittelua sekä yhdessäoloa.

Perhekerhoihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Vauvaperheille on tarjolla myös erilaisia ryhmiä. Ekavauvaryhmä on vertaisryhmä ensimmäisen lapsensa saaneille perheille, kohtaamispaikka vanhemmille ja vauvoille. Katso tarkemmin seurakuntien sivuilta:

Pyhäkoulut              

Pyhäkoulu on lasten oma hetki Raamatun sanoman äärellä. Mietimme lasten kanssa yhdessä suuria kertomuksia, laulamme, leikimme, askartelemme ja rukoilemme. Pyhäkoulu on tarkoitettu yli 3-vuotiaille lapsille. Pienemmät lapset ovat myös tervetulleita yhdessä aikuisen kanssa.  Pyhäkoulu kestää puolesta tunnista tuntiin. Pyhäkoulut ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua. Lisätietoja löydät seurakuntien sivuilta.

Muut kerhot ja muu toiminta

Seurakunnissa järjestetään myös esimerkiksi musiikkikerhoja, teemapäiviä ja tapahtumia. Tarkemmat tiedot löytyvät seurakuntien omilta sivuilta.