Pöytäkirjat

Pöytäkirjat ovat luettavissa kirkon DOMUS-järjestelmästä.Linkki avautuu uudessa välilehdessä
- DOMUS-pöytäkirjoissa päätökset ovat luettavissa asiapykälä kerrallaan