Hautaushinnasto

Hautapaikka- ja hautausmaksut ovat Porin Vanhaa hautausmaata lukuun ottamatta samat kaikilla Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmailla. Mikäli vainaja ei asunut Porin ev. lut. seurakuntayhtymän alueella, maksut määräytyvät eri hinnaston mukaan.

 • hautapaikkamaksut on hyväksytty
  yhteisessä kirkkovaltuustossa 31.5.2023/29 §
 • hautausmaksut on hyväksytty
  yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.5.2023/79 §

Hautausmaksut pdf-tiedostona
 

Porin seurakuntayhtymän alueen vainajat

​​​​Hautapaikkamaksut

 • Arkkuhauta 25 vuodeksi 165 €
  - hallinta-ajan jatko 6,60 € / vuosi
 • Uurnahauta  25 vuodeksi 82 €
  - hallinta-ajan jatko 3,28 € / v.
 • Uurnahauta 25 vuodeksi Vanha hautausmaalta 591 €
  - sisältää muistomerkin, istutukset sekä hoidon 25 vuodeksi
  - hallinta-ajan jatko 23,64 € / v.

Hautausmaksut

 • Arkkuhautaus 544 €
 • Uurnahautaus 165 €
 • Muistolehtoon kätkeminen 38 €
 • Tuhkaus 210 €
 • Alle 10-v. lapsen tuhkaus 73 €
 • Alle 1-v. lapsen tuhkaus 0 €
 • Vainajan säilytysmaksu yli neljä viikkoa 105 €/viikko
 • Nimilaatta Vanhan hautausmaan yhteismuistomerkkiin 249 €
 • Nimilaatta Lavian muistolehdon yhteismuistomerkkiin 95 €
 • Pomarkun muistolehdon kaiverrus 530 €

Muistotilaisuuspaikan tilavuokrasta myönnetään 50 % alennusta, kun vainaja oli Porin ev.lut srk:n jäsen.

Jaloangervon kukinto
Jaloangervon kukinto

Muiden kuin Porin seurakuntayhtymän alueiden vainajat

Hautapaikkamaksut

 • Arkkuhautapaikka 25 vuodeksi 330 € 
  -  hallinta-ajan jatko 13,20 € / v.
 • Uurnahautapaikka 25 vuodeksi 165 €
  -  hallinta-ajan jatko 6,60 € / v.
 • Uurnahauta 25 vuodeksi Vanhalta hautausmaalta 1181 €
  - sisältää muistomerkin, istutukset sekä hoidon
  - hallinta-ajan jatko 47,24 € / v.

Hautausmaksut

 • Arkkuhautausmaksut 998 €
 • Uurnahautausmaksut 328 €
 • Muistolehtoon kätkeminen 71 €
 • Tuhkausmaksu 420 €
 • Alle 10-vuotiaan lapsen tuhkausmaksu 110 €
 • Alle 1-vuotiaan lapsen tuhkausmaksu 38 €
 • Vainajan säilytysmaksu tuhkaukseen tulevalle, mikäli on yli vuorokauden kylmätilassa 56 €
 • Säilytysmaksu yli neljä viikkoa 105 €/viikko
 • Nimilaatta Vanha hautausmaan yhteismuistomerkkiin 249 €
 • Nimilaatta Lavian muistolehdon yhteismuistomerkkiin 95 €
 • Pomarkun muistolehdon kaiverrus 530 €

Kirkkoon kuulumattomilta peritttävä Kappelin ja kirkon vuokra sekä Ison kappelin sivuhuoneen vuokra on 256 €.

Yleisiä hautaushinnastoa koskevia asioita

 • Kun vainaja haudataan vanhaan sukuhautaan, huomioidaan laskutuksen yhteydessä hautaoikeuden voimassaoloaika. Haudan hallinta-ajan on hautauksen jälkeen oltava voimassa vähintään yhtä kauan kuin vainajalla on ns. hautarauhaa eli 25 vuotta
 • ​​​​​​Tarvittaessa hautauslaskutuksessa laskutetaan puuttuvat vuodet koko haudan alalta
 • Alle 10-vuotiaan lapsen hautausmaksut ovat samat kuin uurnahaudan
 • Hautausmaksu sisältää kaivuun lisäksi kummun tasauksen ja pinnan kunnostuksen
 • 1.11.–31.5. välisenä aikana kaivetut haudat kunnostetaan 1.6. jälkeen
 • Hautausmaksut ovat Porin Vanhaa hautausmaata lukuun ottamatta samat kaikilla Porin seurakuntayhtymän hautausmailla
 • Vapaaehtoinen hallinta-ajan pidennys laskutetaan porilaisten hautapaikan hinnalla. Hinta jaetaan 25:llä ja kerrotaan pidennettävällä ajalla
 • Porissa on käytössä syvähautaus, mikäli maasto sallii sen

Sotaveteraanit, miinanraivaajat ja heidän puolisonsa

Kaikilla rintamasotilastunnuksen (RST), rintamapalvelutunnuksen (RPT) tai vastaavan palveluksen omaavilla sotaveteraaneilla on maksuton hautaus, mihin sisältyy hautapaikka 25 vuodeksi, hautausmaksut (avaus, peitto ja kunnostus), muistomerkin siirtokulut, mahdollinen siunauskappelin vuokra, tuhkaus, muistotilaisuuspaikan käyttökorvaus ja pöytäliinat.

Sotaveteraanin puolisolla on maksuton hautapaikka 25 vuodeksi. Muut hautausmaksut peritään hautausmaksuhinnaston mukaisesti.

Muilta aluilta tulleilta sotaveteraaneilta peritään tuhkausmaksu, mikäli tuhka sijoitetaan muualle kuin Poriin.

Muut maksut

 • Kivensiirrot:
  ​​​Arkkuhautauksen yhteydessä seurakunta poistaa muistomerkin ja reunakivet.
  Siirrosta aiheutuneet kustannukset peritään seuraavasti:
    - Yhden metrin levyisen haudan, pienen (alle 50 cm) muistomerkin siirto  56 €
    - Yhden metrin levyisen haudan, normaalikokoisen (50-70 cm) muistomerkin siirto 84 €
    - Kahden metrin levyisen haudan, (alle 140 cm) muistomerkin siirto 112 €
    - Muistomerkin ja reunakivien siirto 168 €
    - Kansilaitteen siirto 112 €
      Kansilaitetta saatetaan joutua siirtämään myös uurnahautauksen yhteydessä
    - Muiden kookkaampien kivien siirto ja kivenoikaisu konetyönä 112 € / tunti / henkilö. Tuntityön hinta 112 €/tunti/hlö.

Hautakiven poistaminen voidaan antaa myös kiviliikkeen tehtäväksi. Kiviliike hoitaa kaiverruksen ja kivien paikoilleen asennuksen.

 • Uurnan postituskulut:
  Matkahuollon tai postin kautta lähetettävästä uurnasta peritään 21 € käsittelymaksu

Lähdetietoja

HAUTAUSTOIMILAIN (457/2003) 4 §:n tarkoittamat vainajat: "4 § Hautasijan osoittaminen Evankelisluterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella.

Jos vainajalla ei kuollessaan ollut kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa, 1 momentissa mainittu velvollisuus on sillä evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä, jonka alueella vainaja kuollessaan asui.

Evankelisluterilaisen kirkon seurakunta tai seurakuntayhtymä on lisäksi velvollinen vaadittaessa osoittamaan hautasijan myös sellaiselle kuolinhetkellä ulkomailla asuneelle Suomen kansalaiselle, jonka viimeinen kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta ennen ulkomaille muuttamista oli seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella."

Hautapaikkamaksut hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 31.5.2023/29 §

Hautausmaksut hyväksytty yhteisessä kirkkoneuvostossa 24.5.2023/79 §

Keväthankea Noormarkun hautausmaalla

Keväthankea Noormarkun hautausmaalla