Tupakkatuotteet ja rippikoulu

Käytäntö tupakoinnin suhteen Porin ev.lut seurakunnissa:

  1. Tupakointikieltojen on oltava näkyvissä seurakuntakotien, kirkkojen ja leirikeskusten sisäänkäyntien luona ja ulkoalueilla, joita lapset ja nuoret käyttävät omassa toiminnassaan.
  2. Seurakuntien alle 18-vuotiaiden toiminta on savutonta. Rippikoululeireillä noudatetaan tupakkalakia. Leirikeskusten alueella ei saa käyttää tupakkatuotteita. Alaikäisillä ei saa olla hallussa tupakkatuotteita. Hallussapidolle ei ole tupakkalaissa osoitettu sanktiota.
  3. Seurakunnan työntekijöillä ei ole oikeutta tarkistaa nuoren tavaroita. Vanhempien vastuulla on, että nuorella ei ole leirillä mukana tupakkatuotteita. Kurinpito tupakkatuotteiden käytön suhteen kuuluu vanhemmille ja huoltajille.
  4. Mikäli nuoren havaitaan pitävän hallussaan tupakkatuotteita leirillä, on kurinpitovastuu vanhemmilla. Nuoren vanhempien on näin ollen oikeus ja velvollisuus tietää asiasta. Leirin turvallisuusvastaava keskustelee vanhempien kanssa. Leirin jatkaminen tupakkatuotteita käyttävän nuoren osalta päätetään yhdessä vanhempien kanssa. Mikäli leiri päättyy nuoren osalta keskeyttämiseen, on asiasta päätettävä yhdessä seurakunnan kirkkoherran kanssa.

Hyväksytty rippikouluteologien kokouksessa 13.4.2011
Käsitelty rippikoulunpitäjien kokouksessa 4.5.2011
Hyväksytty kirkkoherrojen kokouksessa 12.5.2011