Krematorio ja tuhkaus

 

Krematorio sijaitsee Porin Metsähautausmaalla osoitteessa Maalaiskunnantie 1, 28760 Pori

Krematorionhoitaja on tavoitettavissa
puhelimitse 040 715 0571 
arkisin klo 8-11 ja 12-16

Sähköpostiosoite porin.krematorio@porievl.fi

Krematorioasioissa palvelee
Hautauspalvelujen toimisto​​​

  • ma–pe klo 8.30–15
    p. 040 713 0502

Kellarikuja 2 28120 PORI
Sähköposti: hautauspalvelut@porievl.fi

Katso Krematorion oma sivu täältä.

Krematorio Porin Käppärän hautausmaalla

Ennen tuhkausta

Tuhkausaika varataan Porin seurakuntayhtymän Hautauspalvelujen toimistosta. Katso yhteystiedot yllä. Tavallisesti tuhkausaika varataan siunausajan varauksen yhteydessä. Samalla voi varata myös uurnanlaskuajan. Mikäli vainajaa ei siunata tai vainaja siunataan muualla kuin Porin seurakuntayhtymän alueella, tulee tuhkausaika varata etukäteen. Tuhkausajan varaamisen voi antaa myös hautaustoimiston tehtäväksi. Perustelluista syistä seurakuntaan kuulunut vainaja voidaan siunata vasta tuhkauksen jälkeen, mutta asiasta on sovittava erikseen vainajan seurakunnan kirkkoherran kanssa.

Hautauslupa tulee toimittaa arkun mukana krematorioon viimeistään siinä yhteydessä, kun vainaja tuodaan hautausmaan tai krematorion säilytystilaan. Samalla toimitetaan uurna krematoriolle. Huomioithan, että myös tuhkahautausta varten vainajalle on aina hankittava arkku. 

Tuhkauksen jälkeen

Jos hautapaikka on Porin seurakuntayhtymän hautausmailla, uurnanlaskutilaisuus varataan seurakuntayhtymän Hautauspalvelujen toimistosta ja uurna toimitetaan kyseiselle hautausmaalle seurakuntayhtymän toimesta. Uurnanlaskuajan voi sopia samalla, kun sovitaan muistakin hautausasioista. Tavallisesti uurnanlaskuun osallistuvat lähiomaiset vahtimestarin opastuksella.

Krematorion läheisyydessä on pysäköintialue.

Muistolehtoon sijoitettavan tuhkan hautauksessa omainen ei voi olla läsnä.

Mikäli vainajan tuhkat sijoitetaan muualle kuin Porin seurakuntayhtymän hautausmaille, omainen tai hänen valtuuttamansa henkilö tai hautaustoimisto voi noutaa uurnan krematoriolta etukäteen sovittuna aikana. 

Uurnan tai tuhkan luovutus Porin Metsähautausmaan krematoriolta, kun hautaus tapahtuu muualla:

• Hautaus- tai sirottelupaikka pitää olla tiedossa.

• Uurna luovutetaan aikaisintaan kaksi viikkoa ennen hautausta.

• Uurnia luovutetaan krematorion aukioloaikoina sovittuna aikana.

• Hakijan on todistettava henkilöllisyytensä.

Seurakunta ei erikseen ilmoita tuhkauksen valmistumisesta ja uurnan noutamisesta omaiselle. Uurnan voi noutaa krematoriosta aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun vainaja on tuotu tuhkattavaksi. Omaiselle tuhka luovutetaan aikaisintaan kaksi viikkoa ennen hautausta. Painavasta syystä ja eri anomuksella voidaan tuhka luovuttaa aikaisemmin. Hautapaikka ja hautausajankohta on oltava tiedossa. Hautausmaan ylläpitäjälle tuhka voidaan luovuttaa säilytettäväksi heti tuhkauksen jälkeen riippumatta hautauksen ajankohdasta.
Krematoriolle tulee ilmoittaa viimeistään uurnan noudon yhteydessä tuhkan sijoituspaikka. Krematoriolle tulee toimittaa kopio kiinteistörekisteriotteesta, mikäli tuhka sirotellaan vesi- tai maa-alueelle.  Mikäli tuhka sirotellaan jonkun muun omistamalle maa- tai vesialueelle, tarvitaan kiinteistön omistajan suostumus siihen, että hänen alueelleen voi haudata tai sirotella tuhkan. Suostumus kannattaa epäselvyyksien välttämiseksi pyytää kirjallisena. Porin merihautausmaalle ei tarvitse erikseen lupaa. Ilmoitus riittää.

Uurnan noutaja allekirjoittaa tuhkanluovutuslomakkeen ja vahvistaa lopullisen sijoituspaikan. Henkilöllisyystodistus pitää esittää noudon yhteydessä.

Krematorio saa luovuttaa tuhkan vain haudattavaksi, siroteltavaksi tai muulla tavoin pysyvästi yhteen paikkaan sijoitettavaksi. Tuhkaa ei saa jakaa ja se on haudattava vuoden kuluessa tuhkauksesta.

Uurna

Uurna toimitetaan krematoriolle tavallisesti samaan aikaan vainajan arkun kanssa tai viimeistään ennen tuhkausta. Mikäli uurnaa ei toimiteta krematoriolle, tuhkat laitetaan ekologiseen paperipussiin. Muistolehtoon tai mereen haudattaessa uurnaa ei tarvita.
Uurnan tulee olla maatuvaa materiaalia kuten puuta, polttamatonta tai matalapolttoista keramiikkaa, paperimassaa, helposti ruostuvaa peltiä, tuohta, turvetta ja tekstiileissä tiiviskudoksista luonnonkuitua. Hautaustoimistoilla on tarjolla paljon erilaisia sopivia uurnia.
Uurnan voi valmistaa myös itse. Silloin tulee kiinnittää huomio uurnan mittoihin. Uurnan vetoisuus tulee olla vähintään 4 litraa. Uurnan ulkomitat voivat olla leveys ja syvyys 16-20 cm ja korkeus 24-35 cm. Uurnan suuaukon tulee olla vähintään 10 cm x 10 cm. Uurnan suuaukon tulee olla tiiviisti suljettavissa esimerkiksi pienin ruuvein. Uurnanlaskutilaisuutta varten uurnassa on hyvä olla laskua varten kestävä naru.