Krematorio ja tuhkaus

Tuhkausajan varausUurnaUurnan toimittaminen muualtaUurnan nouto, kun hautaus tapahtuu muualla

Krematorio sijaitsee Käppärän hautausmaalla osoitteessa Kellarikuja 2.
Krematorioasioissa palvelee Hautauspalvelujen toimisto​​​

  • ma–pe klo 8.30–15
    puhelin 040 713 0502
Krematorio Porin Käppärän hautausmaalla

Tuhkausajan varaus

Tavallisesti tuhkausaika varataan siunausajan varauksen yhteydessä. Mikäli vainaja siunataan muualla kuin Porin seurakuntayhtymän alueella, tulee tuhkausaika varata etukäteen. Tuhkausajan varaamisen voi antaa myös hautaustoimiston tehtäväksi. Omaisille ei ilmoiteta erikseen, kun vainaja on tuhkattu.

Uurna

Uurnan tulee olla maatuvaa materiaalia kuten puuta, polttamatonta tai matalapolttoista keramiikkaa, paperimassaa, helposti ruostuvaa peltiä, tuohta, turvetta ja tekstiileissä tiivikudoksista luonnonkuitua. Hautaustoimistoilla on tarjolla paljon erilaisia sopivia uurnia.

Uurnan voi valmistaa myös itse. Silloin tulee kiinnittää huomio uurnan mittoihin. Uurnan vetoisuus tulee olla vähintään 4 litraa. Uurnan ulkomitat voivat olla leveys ja syvyys 16-20 cm ja korkeus 24-35 cm. Uurnan suuaukon tulee olla vähintään 10 cm x 10 cm. Uurnan suuaukon tulee olla tiiviisti suljettavissa esimerkiksi pienin ruuvein. Uurnanlaskutilaisuutta varten uurnassa on hyvä olla laskua varten kestävä naru.

Mikäli uurnaa ei toimiteta krematoriolle, tuhkat laitetaan ekologiseen paperipussiin. Muistolehtoon tai mereen haudattaessa uurnaa ei tarvita, sillä tuhkat sijoitetaan paperipussiin.

Uurnan toimittaminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmaille

Kun uurna haudataan jollekin Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmaalle, uurna toimitetaan kyseiselle hautausmaalle seurakuntayhtymän toimesta. Vahtimestari osallistuu seurakunnan edustajana uurnanlaskuun.

Uurnan nouto, kun hautaus tapahtuu muualla

Kun vainajan tuhkat sijoitetaan muualle kuin Porin ev. lut. seurakuntayhtymän hautausmaille, Porin krematoriosta luovutetaan uurnia ajanvarausperiaatteella. Uurna luovutetaan sovittuna aikana omaisille tai heidän valtuuttamalleen henkilölle Käppärän Ison Kappelin uurnanluovutushuoneessa. Uurnanluovutushuoneessa omaisilla on mahdollisuus viettää hiljainen hetki.

Krematoriolle tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen uurnan noutoa tuhkan sijoituspaikka. Allekirjoituksellaan omainen vahvistaa lopullisen sijoituspaikan. Henkilöllisyystodistus pitää esittää noudon yhteydessä.

Krematoriolle tulee toimittaa kopio kiinteistörekisteriotteesta, kun tuhka sirotellaan omalle vesi- tai maa-alueelle.