Ulkoläksyt

Mistä on kyse?

Ulkoläksyt ovat perinteinen osa rippikoulua, mutta niitä ei opetella vain huvin vuoksi – ne ovat merkittävä osa kirkon traditiota, ja ne tiivistävät uskon kannalta keskeisiä asioita. Lisäksi uskontunnustuksen, Herran siunauksen ja Isä meidän rukouksen osaaminen on hyödyllistä, koska niitä käytetään jatkuvasti kirkon jumalanpalveluselämässä.

Uskontunnustus kertaa nimensä mukaisesti uskomme ydinkohdat. Sitä lausutaan usein seurakunnan yhteisissä tilaisuuksissa, ja konfirmaatiossa rippikoululaiset lausuvat sen alttarilla yhteen ääneen seurakunnan kanssa.

Isä meidän rukous on Jeesuksen itsensä opettama rukous, joka pitää sisällään kaiken tarpeellisen, mitä voimme Jumalan eteen tuoda. Rukouksessa pyydetään huolenpitoa ja syntien anteeksiantoa sekä kiitetään ja ylistetään Jumalaa. Missä ikinä kristityt kokoontuvat, siellä useimmiten rukoillaan Isä meidän rukouksen sanoin.

Herran siunaus toivottaa siunauksen saajalle Jumalan siunausta ja varjelusta elämään. Muun muassa jokaisen jumalanpalveluksen lopussa pappi siunaa seurakuntalaiset näillä sanoilla.

Kymmenen käskyä tiivistää sen, miten Jumala tahtoo meidän elävän ja kohtelevan toisia ihmisiä.

 

Saat leirillä tarvittaessa tukea ulkoläksyjen oppimiseen ja suorittamiseen. Ulkoläksyihin on hyvä tutustua jo ennen leiriä, jotta niiden suorittaminen on mahdollista jo vaikka heti ensimmäisenä päivänä. Huomioithan myös, että eri seurakunnilla ja rippikouluryhmillä voi olla eri ulkoläksyt.

 

Apostolinen uskontunnustus

Kuuntele Apostolinen uskontunnustus suomeksi:

Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan,
meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan,
oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan
eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.

 

Isä meidän -rukous

Kuuntele Isä meidän -rukous suomeksi:

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta
ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

 

Herran siunaus

Kuuntele Herran siunaus suomeksi:

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon
teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa
teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

 

Kymmenen käskyä 

Kuuntele Kymmenen käskyä suomeksi:

  1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia.
  2. Älä käytä väärin Herran, Jumalasi nimeä.
  3. Pyhitä lepopäivä.
  4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
  5. Älä tapa.
  6. Älä tee aviorikosta.
  7. Älä varasta.
  8. Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi
  9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
  10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

 

 

Utantill texter på svenska

 

Trosbekännelsen

Lyssna Trosbekännelsen på svenska:

Jag tror på Gud, Fadern, den allsmäktige,
himlens och jordens skapare,

och på Jesus Kristus,
Gud ende Son, vår Herre,
som blev avlad av den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod på den tredje dagen från de döda,
steg upp till himlarna,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån
för att döma levande och döda,

och på den heliga Anden,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

Fader vår

Lyssna Fader vår på svenska:

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

Herrens välsignelse

Lyssna Herrens välsignelse på svenska:

Herren välsigne oss och bevare oss.
Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.
Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid.
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Amen.

De tio buden

Lyssna de tio buden på svenska:

1. Jag är Herren din Gud. Du skall inte ha andra gudar.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.
3. Tänk på att hålla vilodagen helig.
4. Visa aktning för din far och mor.
5. Du skall inte dräpa.
6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.
7. Du skall inte stjäla.
8. Du skall inte vittna falskt mot din nästa.
9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.
10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru eller han tjänstefolk, hans boskap eller något annat som tillhör din nästa.