Tilaa virkatodistus perunkirjoitusta varten täältäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 

Hautajaisjärjestelyt

Siunausaika ja paikkaKirkkoon kuulumatonHautaussopimusHautauslupaSyntymätön lapsi Viimeinen toive

Voit aloittaa hautajaisten järjestelyt Porin ev.lut. seurakuntayhtymän Hautauspalvelujen toimistossa.

Kellarikuja 2 28120 PORI

Avoinna ma-pe klo 8.30–15.00 

Puhelinnumero 040 713 0502

Sähköpostiosoite hautauspalvelut@porievl.fi

Varattavissa olevat siunauspaikat ja -ajat

tiistaista torstaihin
siunausajat 10:00, 11:30 ja 13:00

perjantaina ja lauantaina
siunausajat 10:00, 11:30, 13:00 ja 14:30

tiistaista torstaihin
siunausajat 10:00, 11:30 ja 13:00

perjantaina ja lauantaina
siunausajat 10:00, 11:30 ja 13:00

tiistaista torstaihin
siunausajat 10:00, 11:30 ja 13:00

perjantaina ja lauantaina
siunausajat 10:00, 11:30, 13:00 ja 14:30

Kirkkoihin annetaan siunausaikoja tiistaista lauantaihin klo 10:00 ja 13:00.

Siunauksia ei toimiteta pyhäpäivinä, pääsiäislauantaina, helatorstaina, vappuna, juhannus- tai jouluaattona.

 

Metsäkappeli
Metsäkappeli
Käppärän iso kappeli

Käppärän iso kappeli

Siunausaika, -paikka ja -toimitushenkilökunta sekä muistotilaisuus

Siunauksia järjestetään tiistaista lauantaihin ja varaus on tehtävä vähintään yhdeksän päivää ennen siunausta. Siunausvarauksen yhteydessä varataan myös pappi. Pappi ottaa myöhemmin yhteyttä omaisiin sopiakseen tapaamisen, jossa keskustellaan vainajan elämästä ja sen päättymisestä. Samalla käydään läpi siunaustilaisuuteen liittyviä yksityiskohtia ja omaiset voivat kertoa virsi- ja musiikkitoiveistaan ja sopia muistotilaisuuteen osallistumisesta. Käytännön asioista sopimisen lisäksi omaisilla on mahdollisuus puhua surustaan ja muistella vainajaa.

Hautaustapa ja hautapaikka valitaan vainajan toiveita ja katsomusta kunnioittaen. Vainajan oikeus sukuhautaan tai uuden hautapaikan tarve selvitetään samalla. Mikäli kyseessä on tuhkaus, varataan tuhkausaika järjestelyjen yhteydessä hautauspalveluiden kautta. Mikäli vainaja haudataan uurnassa seurakuntayhtymän hautausmaille, uurnanlaskulle voi varata ajan samalla kertaa. Uurnanlaskuajan varaaminen onnistuu myös myöhemmin.

Muistotilaisuus on vapaamuotoinen tilaisuus, jossa muistellaan edesmennyttä läheistä yhdessä saattoväen kanssa. Muistotilaisuus voidaan pitää kotona, seurakunnan tiloissa, ravintolassa tai muussa soveltuvassa paikassa. Seurakunnalta voi varata tilan muistotilaisuutta varten samalla, kun siunausaikaa varataan.

Kirkkoon kuulumattoman siunaus tai jäähyväistilaisuus

Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata, jos omaiset sitä pyytävät. Mikäli vainaja ei kuulunut kirkkoon, omaisen tulee ottaa ensimmäiseksi yhteyttä sen seurakunnan pappiin, jonka alueella vainaja on viimeksi virallisesti asunut. Siunaaminen toimitetaan samoin kuin kirkkoon kuuluvan kohdalla ja käytössä on samat tilat. Siunaus ei kuitenkaan ole mahdollinen, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi omaisten kanssa käymänsä keskustelun pohjalta katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita. Seurakuntatoimistoista voi tiedustella pappien yhteystietoja.

Jäähyväistilaisuudeksi kutsutaan kirkkoon kuulumattomalle vainajalle järjestettävää tilaisuutta, jossa vainajaa ei siunata. Jäähyväistilaisuus voidaan järjestää Käppärän Ison kappelin sivuhuoneessa.

Kirkkoon kuulumattomien siunaus- ja jäähyväistilaisuuksiin käytettävistä tiloista peritään tilavuokra.

Hautaussopimus

Seurakuntayhtymän hautauspalveluiden toimistossa tai hautaustoimistossa asioidessa täytetään lomake, joka samalla toimii sopimuksena seurakuntayhtymän ja omaisen välillä. Sopimukseen kirjataan vainajan nimi, henkilötunnus ja tieto kirkkoon kuulumisesta. Lomakkeella voi antaa suostumuksen vainajan nimen julkaisemiseen kirkossa ja lehdessä. Sopimukseen kirjataan tilaajan tiedot ja allekirjoitus.
Laskutus tapahtuu hautauksen jälkeen.

Hautauslupa

Hautaus ja tuhkaus saadaan toimittaa, kun lääkärin kirjoittama hautauslupa tai kuolinselvitys on toimitettu seurakuntayhtymän hautauspalveluiden toimistoon. Hautajaisjärjestelyt voidaan kuitenkin aloittaa ennen luvan saapumista.

Syntymättömän lapsen siunaaminen

Yli 22-viikkoisena kuolleelle sikiölle toimitetaan aina hautaan siunaaminen. Alle 22-viikkoinen sikiö voidaan siunata ja haudata, mikäli hänen vanhempiensa kanssa niin sovitaan. Jos hautaan siunaamista ei toimiteta, on mahdollista kuitenkin järjestää hartaushetki sairaalassa, kirkossa tai kodissa. Hautausmaan kirjanpitoa varten terveydenhuollosta tai lääkäriltä saa hautausluvan hautaamista varten.

Viimeinen toive

Hautausjärjestelyjen lähtökohdaksi tulee ottaa se, mitä vainaja itse olisi toivonut. Vainajan katsomus ja toivomukset tulisi ottaa huomioon niin hyvin, kuin se on kohtuudella mahdollista.

Viimeisen toiveen toteuttamiseen liittyvät tyypilliset kysymykset koskevat esimerkiksi valintaa arkkuhautauksen ja tuhkauksen välillä, hautausmaan ja hautapaikan valintaa sekä hautaustoimitusta.

Jollei vainaja ole eläessään nimenomaisesti toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautaamiseen, tuhkaamiseen ja tuhkan käsittelyyn liittyvistä järjestelyistä, voi järjestelyistä huolehtia vainajan eloonjäänyt puoliso tai kuolinhetkellä vainajan kanssa (avioliitonomaisissa olosuhteissa) yhteisessä taloudessa jatkuvasti elänyt henkilö sekä lähimmät perilliset. Jollei kukaan perillisistä huolehdi järjestelyistä, voi myös muu vainajan läheinen huolehtia niistä. Viime kädessä järjestelyistä huolehtii vainajan kotikunta.

 

Siunausaika ja paikka • Kirkkoon kuulumatonHautaussopimusHautauslupaSyntymätön lapsi Viimeinen toive

Metsähautausmaan rauhaa

Metsähautausmaa