Lähetys- ja avustustyö

Paikallisseurakunnat toteuttavat lähetystehtävää omalla tavallaan, omien erityispiirteittensä ja resurssiensa mukaan. Jokaisella seurakunnalla on  nimikkolähettejä tai nimikkokohteita, joiden työtä ne ovat sitoutuneet tukemaan rukouksin, yhteydenpidon kautta ja taloudellisesti.

Alueseurakunnissa on lähetystyöstä vastaava työntekijä, lähetyksen ja kansainvälisentyön pappi sekä vastuuryhmä tai -tiimi.