ErityisryhmätKirkossa on tilaa kaikille

Diakonia  on  lähimmäisenrakkauteen  perustutuvaa  ihmisten  auttamista.  Se on ihmisten rinnalla kulkemista, kohtaamista ja läsnäoloa, tukea ja pal-veluohjausta  sekä  yhteisöllisyyttä.  Erityisryhmille  suunnatussa  toiminnassa  huomioidaan saavutettavuus, jotta kaikkien on mahdollisuus osallistua. 

Seurakuntapalveluissa  tehdään  monimuotoista  verkostoyhteistyötä  eri  virallisten  tahojen  ja  kolmannen  sektorin  kanssa.  Verkostoyhteistyö antaa laajemman mahdollisuuden toimia ja sitä kuvataan hyvin sanoilla yhdessä tehtävä työ. 

Seurakuntapalveluiden toiminta asiakkaiden kanssa on luottamuksellista ja työntekijöillä on salassapitovelvollisuus.

Työmuodot:

  • Etsivä vanhustyö
  • Kehitysvammaistyö
  • Kuurojen työ
  • Maahanmuuttajatyö
  • Mielenterveystyö
  • Näkövammaistyö
  • Päihde- ja kriminaalityö

Ota yhteyttä

Diakoniatyöntekijä, Palvelevan puhelimen sihteeri
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Diakonia viranhaltija
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B, 2. krs
28100 PORI
Vammaistyö ja maahanmuuttajatyö
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 B, 2.krs
28100 PORI
Diakoniatyöntekijä
Porin seurakuntayhtymä
Seurakuntatyön erityispalvelut
Eteläpuisto 10 b. 2. krs
28100 Pori