Valokuvat


Kuvan tiedot:

 • Kirjoita jokaisesta kuvasta erilliselle paperille (ei kuvaan) mahdollisuuksien mukaan seuraavat taustatiedot: kuvauspaikka ja -aika, aihe/tapahtuma, henkilöt, kuvaaja, kuvaan liittyvä tarina ja kuvan lahjoittajan nimi.
 • Digitaalisessa muodossa lahjoittaessa kirjoita vastaavat tiedot tiedostonimittäin erilliseen listaan.
 • Muista, että kuvissa esiintyviltä elossa olevilta henkilöiltä on oltava luvat kuvan julkaisuun ja arkistointiin, samoin lupa julkaisuun ja arkistotallentamiseen tarvitaan kuvan ottaneelta henkilöltä tai perikunnalta, jos kuvan ottaja on tiedossa.
 • Yleisissä tilaisuuksissa otetuissa väkirikkaissa kuvissa ei tarvita lupaa kuvissa esiintyviltä henkilöiltä.
 • Valokuvissa esiintyviltä seurakunnan työntekijöiltä lupaa ei tarvitse kysyä.

Kuvien toimittaminen:

 • Voit toimittaa kuvat muistitikulla tai sähköpostin liitteenä. Kuvia ei ole mahdollista lähettää nettilomakkeen kautta.
 • Lähetä digitaaliset kuvat mahdollisemman käsittelemättöminä mieluiten jpeg-muodossa. 
 • Jos skannaat kuvat digitiedostoiksi, niin skannaa myös mustavalkoiset kuvat värikuvina: valitse rgb-värit, 8 bittiä ja valitse kuvan pitkän sivun resoluutioksi (tarkkuudeksi) noin 3000 pikseliä, asettele kuva mahdollisemman suoraan skanneriin ja skannaa koko kuva (kerro, jos kuvaa on rajattu alkuperäisestä). Skannaa kuvat tiff-muodossa. Tarkemmat skannausohjeet voi halutessaan lukea Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran sivuilta.
 • Toimittaessasi paperikuvia keruuseen älä kiinnitä irrallista kuvaa mitenkään vaan pistä se enemmin puhtaaseen kirjekuoreen tai taitetun valkoisen paperin väliin
 • Jos kuvasi on kiinni albumissa ja haluat sen skannattavaksi seurakunnan toimesta, niin voit sopia seurakunnan kanssa kuvan skannaamisesta suoraan albumistasi, näin sinun ei tarvitse irrottaa kuvaa kopiointia varten

Piirustusten ja karttojen ym. materiaalin osalta lupa julkaisuun ja arkistointiin on oltava tekijältä tai hänen perikunnaltaan, jos tekijä on tiedossa. Materiaalin digitoinnissa sovelletaan samoja ohjeita, kuin mitä edellä on esitetty valokuvien suhteen.

 

Äänitallenteet
 

 • Voit toimittaa tallenteen muistitikulla tai sähköpostin liitteenä. Äänitallennetta ei voi toimittaa nettilomakkeen kautta.
 • Lähetä äänitallenne mp3- tai wma-tiedostona.
 • Liitä mukaan erillisenä tiedostona äänitallenteen haastatteluaika ja -paikka, haastattelijan ja haastateltavan nimet ja kuvaus haastattelun sisällöstä lyhyesti.
 • Haastattelun tekijältä ja haastateltavalta on oltava luvat haastattelun julkaisuun ja arkistotallentamiseen.
 • Mikäli teet haastattelun nyt tätä keruuprojektia varten, kerro haastattelun alussa seuraavat tiedot: haastatteluaika ja -paikka, haastattelijan ja haastateltavan henkilötiedot sekä kysy haastateltavalta suostumus siihen, että haastattelua voidaan käyttää kokonaisuudessaan tai osin tähän projektiin liittyvän juhlakirjan materiaalina sekä mahdollisissa opinnäyte- tai tutkimustöissä ja että, aineisto arkistoidaan haastateltavan nimellä Porin Teljän seurakunnan arkistoon ja sitä voidaan käyttää, säilyttää, luovuttaa ja julkaista Porin Teljän seurakunnan tehtävien täyttämiseksi lain rajoissa ja hyvän tavan mukaisesti.
 • Äänittämisestä ja haastattelun tekemisestä voit lukea lisää Suomalaisen Kirjallisuuden seuran sivuilta.