Jumalanpalvelukset toteutetaan tällä hetkellä rajoituksin

25.2.2021: Satakunnan katsotaan siirtyneen koronaepidemian torjunnan suhteen tasolle kaksi, eli käyttöön otetaan tiukemmat rajoitukset. Suositusten mukaan julkisiin tilaisuuksiin voi osallistua Satakunnassa enintään 6 henkilöä, ml. jumalanpalvelukset sisätiloissa 


Jumalanpalveluksen toteuttamiseen voi osallistua enintään 6 henkilöä turvaväleistä ja hygieniasta huolehtien.  Jos tämä rajaus tekee jumalanpalveluksen viettämisestä läsnä olevan seurakunnan kanssa mahdotonta, se voi siirtyä niitä toteuttamaan ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa.  Sunnuntaina tulee striimata tai lähettää ennakkoon videoitu jumalanpalvelus seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta:

Facebookissa ovat

Teljän Facebook-sivuilla on myös nettihartaus joka päivä. ja lisäksi Teljän seurakunnan YouTube-kanavaLinkki avautuu uudessa välilehdessä sisältää paljon tallenteita tapahtumista.

Kirkkoporissa.fi-etusivulla on linkki, ”Hartauksia verkossa”, josta löytyvät suorina lähetyksinä Porin seurakuntien jumalanpalvelukset sekä tallenteita. Samasta linkistä löytyvät myös valtakunnallisen verkon jumalanpalvelukset.

Uutislistaukseen

Uudet koronaohjeet ulottuvat kuukauden päähän

22.2.2021 15.24

25.2.2021: Satakunnan katsotaan siirtyneen koronaepidemian torjunnan suhteen tasolle kaksi, eli käyttöön otetaan tiukemmat rajoitukset. Suositusten mukaan julkisiin tilaisuuksiin voi osallistua Satakunnassa enintään 6 henkilöä

 

Koronavirustartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lounais-Suomen aluehallintovirasto on 19.2.2021 päivittänyt Satakunnan alueen kokoontumisrajoitukset. Satakunta on kokonaisuutena epidemian leviämisvaiheessa. 

Tuomiokapituli suosittelee Satakunnan alueen seurakuntia seuraamaan AVI:n, sairaanhoitopiirin ja oman kunnan ohjeistuksia.

Aluehallintoviranomaisen määräys 19.2.2021:  

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää Satakunnan kuntien alueella kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.  

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Määräys on voimassa ajalla 20.2.2021–19.3.2021.  

Tällä päätöksellä kumotaan 20.1.2021 annettu Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys ajalta 20.–23.2.2021.  

Tällä päätöksellä kumotaan 17.2.2021 annettu Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräys ajalta 24.2.–19.3.2021. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, (päivitetty 22.2.2021): 

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä 

 

YLEISET OHJEET  

Huomioi kunnan ja aluehallintoviraston antamat määräykset yleisötilaisuuksien henkilömääristä ja tilojen käyttöä koskevista rajoituksista 

• Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan tullaan vain terveenä.  

• Kaikkien tilaisuuksiin osallistuvien on noudatettava hyviä hygieniakäytäntöjä ja huolehdittava turvavälien säilymisestä.  

• THL:n maskisuosituksen mukaisesti tilaisuuden järjestäjän tulisi suositella kasvomaskien käyttöä. Tässä on syytä huomioida myös alueelliset suositukset.  

• Oikein toteutettu yskimis- ja niistämishygienia estävät tartuntoja.  

 • Hyvä käsihygienia on myös tarpeen tartuntojen estämisessä. Tilaisuuksissa on oltava saatavilla riittävästi käsihuuhteita.  

 

LAKISÄÄTEISET VELVOLLISUUDET  

Tartuntatautilain mukaan asiakkaille ja muille osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavalla on seuraavia velvoitteita:  

• Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen.  

• Asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet.  

• Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan. 

• Asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään väljästi ja osallistujat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. 
 

SÄILYTÄ TURVAVÄLIT  

• Henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 2 metriä.  

• Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.  

• Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi tilaisuuksissa, joissa on yhteislaulua. Näissä tilanteissa maskin käyttöä ja turvavälien merkitystä on erityisesti korostettava. 

Valmiusryhmän suositus:  

 • Kuorotoimintaa ei suositella, mutta se on rajoitusten puitteissa mahdollista, mikäli maskien käytöstä, turvaväleistä ja hygieniaohjeista voidaan tosiasiallisesti huolehtia. Varotoimia tulee noudattaa koko toiminnan aikana.  

 • Suositellaan, että saman työyhteisön jäseniä osallistuisi enintään viisi samaan vapaa-ajan tilaisuuteen.  

 

LASTEN JA NUORTEN LEIRITOIMINNASSA HUOMIOITAVAA  

• Leirille voi osallistua vain oireettomana.  

• Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa, enintään 10 henkilön ryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa. Näin rajataan lähikontaktien määrää leirin aikana, ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koronavirustartunta.  

• Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa. 

 • Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen). 

 • Jos leiriläisellä todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen leiriltä on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Leirin järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi. 

Valmiusryhmän suositus: 

 • Leiritoimintaa järjestetään suositusten ja rajoitusten mukaisesti alkukevään aikana, ohjeet voimassa 19.3. saakka. Tilannetta tarkastellaan kulloinkin voimassa olevien rajoitusten mukaisesti. 

 • Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä leirit järjestetään siten, että toimitaan enintään 10 henkilön ryhmissä. 

 • Rajoitusten aikana vähimmäisosanottajamäärä ei rajoita leirien järjestämistä.   

 • Valmiusryhmä antaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä noudatettavat toimintaohjeet.  

 

VARHAISKASVATUS JA NUORISOTYÖ 

Satasairaalan suositus 19.2.2021: Tulee pyrkiä huolehtimaan siitä, että eri ryhmien välillä ei synny kontakteja. 

Henkilökunnan tulee edelleen käyttää kasvomaskeja tai esiopetuksessa vaihtoehtoisesti kokokasvovisiiriä. 

Valmiusryhmän suositus: 

 • Varhaiskasvatus-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä noudatetaan esiopetuksesta, varhaiskasvatuksesta ja opetuksen järjestämisestä annettuja ohjeita. Toiminta voidaan harkiten toteuttaa muistaen maskit, turvavälit ja hygieniaohjeet.  

 

MUU VASTUULLISUUS  

Yleisötilaisuuksien yhteydessä saatetaan järjestää muita itse varsinaiseen tilaisuuteen kuulumattomia yksityisiä tapahtumia, vaikka yleisötilaisuuden järjestäjä ei vastaa näistä yksityisistä tapahtumista. 

Valmiusryhmän suositus: 

 • Tilaisuuksia varattaessa on tuotava voimassa olevat rajoitukset esille. 

 • Yksityistilaisuuksissa tilaisuuden järjestäjä on vastuussa kulloinkin voimassa olevien määräysten ja ohjeiden noudattamisesta.  

SIIVOUS  

Valmiusryhmä: 

 • Kiinteistöpalvelut ja toimintakeskukset huolehtivat tilojen ja välineistön asianmukaisesta siivouksesta ja puhdistuksesta.  

TILOJEN KÄYTTÖ 

Valmiusryhmä 

 • Asiakaspalvelu pidetään avoinna.  
 • Asiakkaiden liikkumista ohjeistetaan palvelupisteittäin siten, että vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä.  
 • Tilojen käyttö seurakunnalliseen toimintaan on mahdollista kulloinkin voimassa olevien rajoitusten puitteissa.  
 • Tiloja voidaan antaa mm. kasteiden ja muistotilaisuuksien järjestämiseen voimassa olevien rajoitusten puitteissa.  

ETÄTYÖ 

Satakunnassa suositellaan etätyötä mahdollisimman laajasti, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Lähi- ja etätyön yhteensovittamisen arviointi tapahtuu työpaikoilla.  

 

Koronavalmius Porin seurakuntayhtymässä:

Valmiusryhmä vastaa kulloinkin voimassa olevien määräysten ja ohjeiden soveltamisesta, viestinnästä sekä yhteydenpidosta viranomaisiin ja yhteistyökumppaneihin.  

Koronaan liittyvissä asioissa yhteydenpito valmiusryhmään tapahtuu kunkin työyksikön kautta.  

- Uutista päivitetty 24.4. tekstimuotoiluilla / RS