Jumalanpalvelukset toteutetaan tällä hetkellä rajoituksin

Suositusten mukaan julkisiin tilaisuuksiin voi osallistua Satakunnassa enintään 20 henkilöä, ml. Jumalanpalvelukset sisätiloissa 
Jumalanpalveluksen toteuttamiseen voi osallistua enintään 20 henkeä turvaväleistä ja hygieniasta huolehtien.  Jos tämä rajaus tekee jumalanpalveluksen viettämisestä läsnä olevan seurakunnan kanssa mahdotonta, se voi siirtyä niitä toteuttamaan ilman kirkkotilassa läsnä olevaa seurakuntaa.  Sunnuntaina tulee striimata tai lähettää ennakkoon videoitu jumalanpalvelus seurakunnan omien sähköisten viestintäkanavien kautta:

Facebookissa ovat

Teljän Facebook-sivuilla on myös nettihartaus joka päivä. ja lisäksi Teljän seurakunnan YouTube-kanava sisältää paljon tallenteita tapahtumista.

Kirkkoporissa.fi-etusivulla on linkki, ”Hartauksia verkossa”, josta löytyvät suorina lähetyksinä Porin seurakuntien jumalanpalvelukset sekä tallenteita. Samasta linkistä löytyvät myös valtakunnallisen verkon jumalanpalvelukset.

Uutislistaukseen

Nimitiedot kerätään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilaisuuksiin ja kokoavaan toimintaan osallistuneista

22.12.2020 15.08

Tiedot kerätään mahdollisten tartuntaketjujen selvittämiseksi, mikäli tilaisuudessa on tapahtunut altistuminen Covid19-virukselle.

Tietosuojaseloste

 

PORIN EVANKELISLUTERILAINEN SEURAKUNTAYHTYMÄ  
 

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilaisuudet ja kokoava toiminta poikkeuksellisena aikana 
TIETOSUOJASELOSTE 7.12.2020

Rekisterinpitäjä 

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä  
Hallituskatu 9 B  
28100 PORI   
Y-tunnus 0204342-6 
 
Yhteyshenkilö 

Keski-Porin seurakunta: 
Heimo Hietanen, heimo.hietanen@evl.fi, p. 0400 309 805 
Lavian seurakunta: 
Tuija Kruus, tuija.kruus@evl.fi, p. 044 731 0203 
Länsi-Porin seurakunta: 
Mika Nokelainen, mika.nokelainen@evl.fi, p. 0400 309 867 
Meri-Porin seurakunta:  
Helena Kuusiranta, helena.kuusiranta@evl.fi, p. 0400 309 733 
Noormarkun seurakunta:  
Kari Penttinen, kari.j.penttinen@evl.fi, p. 044 730 9701 
Porin Teljän seurakunta: 
Kaisa Huhtala, kaisa.huhtala@evl.fi, p. 0400 309 810 
Seurakuntapalvelut: 
Jari Suvila, jari.suvila@evl.fi, p. 0400 309 808 
 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot 

tietosuojavastaava.ahk@evl.fi 

 
Rekisterin nimi 

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilaisuudet ja kokoava toiminta poikkeuksellisena aikana

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 

Henkilötieto (nimi) kerätään Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilaisuuksiin ja kokoavaan toimintaan osallistuneista.
Tiedot kerätään mahdollisten tartuntaketjujen selvittämiseksi, mikäli tilaisuudessa on tapahtunut altistuminen Covid19-virukselle. 
 
Tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c –kohtaan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

 

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö 

Osallistujan nimi ja puhelinnumero.  


Tietolähteet 

Tiedot saadaan osallistujalta itseltään. 


Tietojen luovutukset 

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisen suostumuksen tai tietojen luovuttamiseen oikeuttavan lainsäädännön perusteella. Tiedot voidaan luovuttaa Tartuntatautilain 1227/2016, pykälien 23§ ja 24§ mukaisesti terveydenhuollon viranomaiselle, jos tilaisuudessa on tapahtunut altistuminen Covid-19-virukselle.
 
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.   

Perustuslain mukaan jumalanpalvelukseen osallistuvista henkilöistä ei saa kerätä nimilistoja.


Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja säilytetään kolme viikkoa, jonka jälkeen tiedot hävitetään. 

 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus:  
 

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. 
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. 
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.  

 
Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat: 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki 
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi, www.tietosuoja.fi