Kaupunki ja seurakuntayhtymä sopivat katsomuskasvatuksesta

12.4.2018 10.34

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä ja Porin kaupunki ovat solmineet varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta koskevan yhteistyösopimuksen.

 

Tarkoituksena on taata yhteistyöpolku jatkossakin seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen välillä. Luvassa on seurakuntayhtymän varhaiskasvatuksen ja päiväkotien välinen dialogi käytännön kysymysten tiimoilta.

Lisää sopimista tarvitaan jatkossakin, ja yhteistyön takaamiseksi osapuolet ovat järjestämässä erityisen katsomuskasvatusiltapäivän. Sen tiimoilta on ammattilaisten kesken tarkoitus keskustella, mitä on katsomuskasvatus ja kuinka sitä käytännössä voidaan toteuttaa uuden varhaiskasvatuslain pohjalta niin, että varhaiskasvatuksen puolella tähän oltaisiin valmiita sitoutumaan puolin ja toisin.

Myös Porin seurakuntien varhaiskasvatuksesta vastaavat ovat päiväkotiyhteistyön osalta pohtineet siitä, mitä on sellainen katsomuskasvatus, joka soveltuu uuden varhaiskasvatuslain mukaiseen henkeen.

Tietoa katsomusiltapäivästä on jo jaettu seurakunnissa sekä kaupungin päiväkoteihin sekä muihin varhaiskasvatusyksiköihin, kuten kunnan avoimiin päiväkoteihin ja perhepäivähoidon ohjaajille.

Seurakuntien työntekijöitä on lisäksi informoitu uudesta varhaiskasvatuslaista. Kirkkohallituksen yleiskirje tulee omien esimiesten kautta tiedoksi kaikille seurakunnan työntekijöille. Muutos otetaan huomioon kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

« Uutislistaukseen