Uutislistaukseen

Lähetysjärjestöjen määrärahojen jakoon löydettiin ratkaisu

Porin yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkon virallisille lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan jaettava määräraha jaetaan seurakuntien vapaaehtoisen kannatuksen perusteella ja että jakoperuste hyväksytään menossa olevaksi valtuustokaudeksi 2023–2026.

Asiaa lokakuussa pohtinut työryhmä keskusteli jakoperusteista ja totesi, että nykyinen seurakuntien vapaaehtoiseen kannatukseen perustuva jakotapa on oikeudenmukainen ja toimiva. Työryhmä kannatti yksimielisesti ehdotusta, että jakoperusteet hyväksytään valtuustokausittain.

Toteutunut vapaaehtoinen kannatusmäärä saadaan tiedoksi järjestöiltä ja laskentaan otetaan mukaan kaksi viimeisintä toteumavuotta. Seurakuntien osuudet jaetaan jäsenmäärien suhteessa.

 

 

29.11.2023 19.49